Pārrunā nākotnes sadarbību par ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma izveidi Cimzes ielā 2 1

Ceturtdien, 6. maijā, Valkas novada domes vadība un speciālisti, kopīgi ar Sociālo dienestu, tikās ar “Valmieras SOS Bērnu ciemats” pārstāvjiem, lai pārrunātu nākotnes sadarbību par ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma izveidi Valkā, Cimzes ielā 2.

“Plānots, ka Valkas novada dome ar deleģēšanas līgumu, šī pakalpojuma sniegšanu uzticēs Valmieras SOS Bērnu ciematam, kas veidotu struktūrvienību Valkā. Bērni un jaunieši, kuriem nepieciešama ārpusģimenes aprūpe varēs dzīvot ģimeniskā vidē, un to nodrošinās profesionāli sociālie darbinieki, kuriem ir liela pieredze ar labām atsauksmēm,” stāsta Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis.

Ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma telpās (Cimzes ielā 2) tiks sniegts jauns sociālais pakalpojums bērniem un jauniešiem, kas veicinās institūcijās dzīvojošo bērnu un jauniešu pašaprūpes, sociālās un sadzīves prasmes, ļaujot pilnvērtīgi tos sagatavot patstāvīgai dzīvei.

Ģimeniskās vides pakalpojuma izveide ir trešā daļa no projektā “Sociālo pakalpojumu izveide Valkas novadā” (Nr. 9.3.1.1/18/I/015) paredzētā. Grupu dzīvokļu pakalpojums (Tālavas iela 33, Valka) un Dienas aprūpes centra pakalpojums (Rūjienas ielas 3E, Valka) šī projekta ietvaros jau ir izveidoti.

Šī projekta mērķis ir jaunu sociālo pakalpojumu izveide Valkas novadā, attīstot pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā, atbilstoši Vidzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānam.

Projekts tiek īstenots 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” ietvaros.

Projekta kopējās izmaksas ir 938 303,73 EUR, t.sk., attiecināmās izmaksas 916 847,02 EUR, neattiecināmās izmaksas 21 456,71 EUR. 615 279,13 EUR ir ERAF finansējums, 31 191,90 EUR ir valsts budžeta dotācija, 39 902,99 EUR ir Valsts budžeta finansējums un Valkas novada domes līdzfinansējums ir 251 929,71 EUR.

Komentāri 1

bezugunsnavdumu

Jauni mazgadīgo huligānu centri. Rūpīgi izsijāti pa visu pilsētu, lai augstināt noziedzības līmeni. Paldies tev kraukli.

pirms 5 mēnešiem, 2021.05.06 19:08

Valka