Pasniegs Valkas novada Atzinības rakstus

Oktobra Valkas novada domes sēdes slēgtajā daļā deputāti lēma par Valkas novada atzinības raksta piešķiršanu 2015. gadā. Tos, kā ierasts, pasniegs 18.novembrī, LR proklamēšanas gadadienai veltītajā svinīgajā pasākumā Valkas pilsētas kultūras namā.


Ierosinājumus varēja iesniegt juridiskas personas, valsts un pašvaldības iestādes, sabiedriskas organizācijas un to apvienības, kā arī fiziskas personas. Pavisam kopā bija iesniegti 17 iesniegumi. Atzinības rakstus šogad pasniegs 10 novadniekiem.


Par ieguldījumu Valkas pilsētas speciālās pirmsskolas izglītības iestādes “Pumpuriņš” attīstībā atzinības rakstu saņems ilggadējā iestādes vadītāja Mirdza Miķelsone.


Augsto apbalvojumu šogad saņems arī divas novadnieces, kuru darbs aizritējis mazajās gaismas pilīs – bibliotēkās. Daiga Ūdre atzinības rakstu saņems par mērķtiecīgu, radošu veikumu bibliotekārajā darbā un Ērģemes pagasta apdzīvotās vietas “Turna” nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu. Valkas novada Centrālās bibliotēkas galvenā bibliotekāre Jana Čākure – par mērķtiecīgu, radošu veikumu un nozīmīgu ieguldījumu Valkas novada kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanā, saglabāšanā un popularizēšanā.


Par lielo ieguldījumu un nesavtīgo darbu Ērģemes pagasta labā visā savā darba un dzīves laikā atzinības rakstu saņems Mārīte Ūburga, Ērģemes feldšerpunkta vadītāja. Savukārt par ieguldīto darbu jaunatnes izglītošanā un Ērģemes pagasta un Valkas novada popularizēšanā – Aigars Feldmanis.


Evita Bašķe, Sociālā dienesta sociālā aprūpētāja atzinību saņems par pašaizliedzību un iejūtību, veicot mājas aprūpi smagi slimiem cilvēkiem.


 Atzinības rakstus saņems arī Kārlis Raudiņš, volejbola kluba “Valka” valdes priekšsēdētājs par ieguldījumu volejbola un pludmales volejbola attīstībā Valkas novadā, Juris Kalniņš, Vijciema pagasta autobusa šoferis un sporta organizators par aktīvu sabiedrisko darbu un ieguldījumu sporta attīstībā un Jānis Ķēbers par ilggadīgu darbu un sasniegumiem suņu apmācībā.


Par skolu atbalstīšanu un iesaistīšanos dažādās labdarības aktivitātēs Valkas novadā atzinības raksts piešķirts arī uzņēmējam Andrejam Pebo.


Valka