Pasniegs Valkas novada domes Atzinības rakstus 1

"18.novembrī – Latvijas Republikas proklamēšanas 95.gadadienā Valkas pilsētas kultūras namā notiks svinīgs pasākums „Man dvēselē ierakstīts Latvijas vārds”," informē Valkas novada domes sabiedrisko attiecību speciālista v.i. Gundega Veinberga.

 Tajā ar Valkas novada domes Atzinības rakstiem apbalvos cilvēkus par nozīmīgiem sasniegumiem tautsaimniecības, izglītības, veselības aprūpes, kultūras, sporta, nevalstisko organizāciju un pašvaldības darba jomās, kā arī par ieguldījumu novada attīstībā un popularizēšanā.
 
Atzinības rakstus saņems:
 
Albīna KĀRKLIŅA, SIA „Pedelīte” valdes priekšsēdētāja – Par ieguldījumu Valkas novada attīstībā.
Asja OZOLIŅA, Vijciema PII  audzinātāja – Par mūža ieguldījumu bērnu  audzināšanā.
Inta LAGANOVSKA, pensionāre, bijusī Valkas pilsētas domes priekšsēdētāja – Par mūža ieguldījumu Valkas pilsētas attīstībā.
Mihails DEMIDOČKINS,  Valkas pagasta autobusa vadītājs – Par godprātīgu un  apzinīgu darba pienākumu veikšanu.
Viktors ZAIČENKO,   Valkas pagasta autobusa vadītājs – Par godprātīgu un apzinīgu darba pienākumu veikšanu.
Alda KĀRKLIŅA, Kārķu pagasta ģimenes ārste – Par mūža ieguldījumu veselības aprūpē.
Marita TREIJERE, Zvārtavas pagasta pārvaldes uzskaitvede – Par ilggadīgu, aktīvu un pašaizliedzīgu darbu Zvārtavas pagasta iedzīvotāju labā.
Nadežda BLŪMA, Valkas novada domes sporta speciāliste – Par sabiedriski nozīmīgu veikumu Valkas novada un tā iedzīvotāju labā.
Eduards KRONBERGS, pensionārs – Par ieguldījumu jaunatnes audzināšanā un aktīvu iesaistīšanos pagasta sabiedriskajā dzīvē.
Ligita DRUBIŅA, Valkas Novadpētniecības muzeja speciāliste – Par Valkas kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu.

Komentāri 1

Metrins

Atzinības rakstus nesaņems:

Albīna KĀRKLIŅA, SIA „Pedelīte” valdes priekšsēdētāja – Par ieguldījumu sava biznesa attīstībā.
Inta LAGANOVSKA, pensionāre, bijusī Valkas pilsētas domes priekšsēdētāja – Par mūža ieguldījumu Valkas pilsētas nogremdēšanā.
Mihails DEMIDOČKINS, Valkas pagasta autobusa vadītājs – autobusa vadītājam pienākums ir aizvest pasažierus no punkta A uz punktu B.
Viktors ZAIČENKO, Valkas pagasta autobusa vadītājs – autobusa vadītājam pienākums ir aizvest pasažierus no punkta A uz punktu B.
Nadežda BLŪMA, Valkas novada domes sporta speciāliste – Par sporta pasākumu neveikšanu Valkas novada un tā iedzīvotāju labā.
Ligita DRUBIŅA, Valkas Novadpētniecības muzeja speciāliste – Par Valkas kultūras mantojuma saglabāšanas un popularizēšanas neveikšanu. (Neko nav savākusi).

pirms 7 gadiem, 2013.11.14 12:54

Valka