Pasta nodaļa Valkā pieņem visa veida maksājumus

Valkā darbojas divas pasta nodaļas - viena atrodas pašā pilsētas centrā, Raiņa ielā, bet otra - tirdzniecības centrā "Elvi", Ausekļa ielā 54. Šīs pasta nodaļas darba laiks, jāatzīst, ir izdevīgs klientiem, jo tā katru dienu strādā līdz pulksten 19.00.

Valkas 2. pasta nodaļas vadītāja Malda Ozoliņa atgādina, ka nodaļa strādā arī svētdienās no pulksten 9.00 līdz 15.00. Viņa apliecina, ka darba pietiekot, jo pasta pakalpojumus izmantojot galvenokārt Rūjienas ielas mikrorajona iedzīvotāji un apkārtējās pašvaldības un valsts iestādes, kas bieži nosūta ierakstītās vēstules. Jau līdz šim pasta nodaļa no iedzīvotājiem pieņēma visa veida maksājumus. Dome slēdz līgumuFebruāra Valkas pilsētas domes sēdē deputāti nolēma slēgt līgumu ar valsts akciju sabiedrības "Latvijas Pasts" Vidzemes reģiona Valmieras reģionālo nodaļu par maksājumu pieņemšanu, piemēram, komunālo un nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus, īres maksas pieņemšana un suvenīru pārdošanu ar Valkas simboliku abās pasta nodaļās. M. Ozoliņa uzskata, ka darba apjoma pieaugums nevarētu sarežģīt pakalpojumu sniegšanas kvalitāti un radīt klientiem neērtības.

Gribēja apvienot nodaļas"Februāra sākumā dome no pasta vadības saņēma iesniegumu par iespējamo pasta nodaļu apvienošanu," informē Valkas domes preses sekretāre Inguna Medne. Par nodaļu apvienošanas pamatu minēti "Pasta noteikumi", kas nosaka, ka katrā pašvaldības administratīvajā teritorijā, kurā iedzīvotāju blīvums nepārsniedz 500 iedzīvotājus uz vienu kvadrātkilometru, jābūt vismaz vienai pasta nodaļai. Valkā dzīvo 6312 iedzīvotāji, blīvums - 440 cilvēku uz vienu kvadrātkilometru. Lai saglabātu otro pasta nodaļu, "Latvijas Pasts" piedāvāja šādu risinājumu, piedāvājot Valkas domei līdzdalību Valkas 2. pasta nodaļas uzturēšanas izdevumu segšanā vai jaunu pakalpojumu piesaistīšanu.

Valka