Pieaug maksa par sociālajiem pakalpojumiem

Ar jauno gadu Valkas pilsētas sociālās aprūpes namā mainījusies maksa par pakalpojumiem. Turpmāk ziemas periodā iemītniekam par istabu jāmaksā 50, bet vasaras periodā - 40 latu.

 

Sociālās aprūpes nama vadītāja Eleonora Bērziņa informē, ka mainījusies arī maksa par dušas pakalpojumiem. Līdz šim varēja nomazgāties par 70 santīmiem, turpmāk būs jāmaksā lats un 50 santīmu. Dušas pakalpojumus galvenokārt izmanto tie valcēnieši, kuri dzīvo nelabiekārtotos dzīvokļos. Pašlaik sociālās aprūpes namā dzīvo 26 iemītnieki - no tiem divi ir gulošie, bet diviem nozīmēta vispārējā ēdināšana un medicīniskā aprūpe.

 

Savukārt Valkas nakts patversmē nakšņo četras personas - trīs vīrieši un viena sieviete. E. Bērziņa secina, ka pēdējā laikā nakts patversmē nakšņotāju skaits pieaug, jo arvien vairāk komunālo pakalpojumu nemaksātājus ar tiesas lēmumu izliek no dzīvokļiem.

 

 

Patversmē par nakti jāmaksā 70 santīmu. Diemžēl neviens patversmes pakalpojumu izmantotājs nav spējīgs norēķināties par tiem, jo viņiem Valkas domes Sociālais dienests piešķīris maznodrošinātās personas statusu. Iespēju robežās viņi tiek nodarbināti pagaidu sabiedriskajos darbos - poliklīnikas teritorijas uzkopšanā.

 

 

E. Bērziņa uzskata, ka situācija pasliktināsies, jo reģionā trūkst darba un bieži vien arī šīs kategorijas cilvēki nemaz necenšas meklēt darbu un iztikas līdzekļus.

Valka