Piedāvā iespēju līdzdarboties Valkas novada attīstības programmas izstrādē

Valkas novada dome uzsākusi Valkas novada attīstības programmas 2015.-2022.gadam izstrādi. Attīstības plānošanas dokuments tiek izstrādāts laika periodā no 27.11.2014. līdz 30.06.2015.

Attīstības programmas  mērķis ir izstrādāt kvalitatīvu pašvaldības vidēja termiņa (līdz 7 gadiem) attīstības plānošanas dokumentu „Valkas novada attīstības programma 2015.-2022.gadam”, kurā noteikts pasākumu kopums pašvaldības ilgtermiņa prioritāšu īstenošanai. Attīstības plānošanas dokumenta plānotais termiņš ir 2015.-2022.gadam.

20150202-0938-screenshot-2.jpg

 Sabiedrības iespējas līdzdarboties:

1)       Tematiskajās darba grupās, kas tiks veidotas no nozares speciālistiem un interešu grupu pārstāvjiem.

 2015.gada 14.janvārī notika pirmā vadības grupas sanāksme, kurā tika lemts, ka kopumā tiks organizētas četras tematiskās darba grupas:

20150202-0935-screenshot-1.jpg

 *Interesentus aicinām piedalīties tematiskajās darba grupās.

 2) Publiskajā apspriešanā, kuru plānots uzsākt 2015.gada martā;

Par līdzdalības pieteikšanu informēsim tuvojoties plānotajiem līdzdalības pasākumiem.

 Precizēta informācija par sabiedrības līdzdalības iespējām tiks publiskota Valkas novada domes mājas lapā http://www.valka.lv/, kā arī publicēta pašvaldības informatīvajā bezmaksas izdevumā „Valkas novada vēstis”.

 Par Valkas novada attīstības programmas izstrādi un par sabiedrības līdzdalību atbildīgā persona: Valkas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Gunta Smane, tel.: 64707478, 26463408, e-pasts: [email protected]

Valka