Pirms 100 gadiem Latvijas Valka kļuva par pilsētu

Tieši pirms 100 gadiem, 1920.gada 22.novembrī, Latvijas valdība pieņēma lēmumu tai Valkas daļai, kas tika mūsu valstij pēc Latvijas-Igaunijas robežas nospraušanas, piešķirt pilsētas tiesības.

Pēc tam, kad 1920.gadā valstu robežas nospraušanas rezultātā Igaunija tika pie Valkas vēsturiskā un saimnieciskā centra, bet Latvijai atlika Valkas priekšpilsētas daļas, uz to pārcēlās 2500 latviešu, lai celtu un veidotu savu – Latvijas Valku, kurai tā paša gada 22.novembrī saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumu tika piešķirts pilsētas statuss.

Nākamajos desmit gados, pateicoties valcēniešu uzņēmībai, gribasspēkam un enerģijai, Valka ieguva pilsētas izskatu un aprises. “Uzbūvētas vairāk kā otrtik jaunas ēkas, izbruģētas ielas, iekārtotas dažādas labierīcības utt. To gandrīz visu valcēnieši veikuši pašu spēkiem,” 1930.gada augustā vēstīja laikraksts “Lauku Dzīve”.

Arī Kārlis Skalbe “Mazajās piezīmēs” atzīmē Valkas pārvērtības: “Ir jābrīnās par to, kas še tik īsā laikā padarīts. Ir uzcelta elektriskā stacija, ērta un gaiša slimnīca, kura noderēs tāpat Valkai, kā tuvākai apkārtnei, kalnā patlaban ceļ skaistu pamatskolu, kura jau šoruden nāks zem jumta. Bet kapsētas kalnā skan akmeņkaļa kalts. Tur tēlnieks Millers darina granīta pieminekli kritušiem varoņiem, kuru atklās oktobrī. Arī iedzīvotāji liekas apgaroti no šā celšanas prieka.”

Valkas novada centrālās bibliotēkas novadpētniecības stendā no 16.novembra līdz 30.decembrim apskatāma izstāde “100 gadu Latvijas Valkai”, kas veltīta pirmajiem diviem gadu desmitiem pēc valsts robežu nospraušanas. Tajā iespējams iepazīties ar materiāliem no Latvijas Republikas pagājušā gadsimta 20.un 30.gadu grāmatām un preses izdevumiem, kas apraksta tā laika Valku, kā arī aplūkot Ligitas Drubiņas sagatavotu rakstu sēriju “Valkā pirms okupācijas”, kas 2000.gadā tika publicēta laikrakstā “Ziemeļlatvija”.

Valka