Projekta pieteikums Valkas tranzītceļam ir apstiprināts

No Satiksmes ministrijas saņemta ziņa, ka ir apstiprināts Valkas domes iesniegtais projekta pieteikums "Tranzīta maršruta ielu rekonstrukcija Valkas pilsētā".

 

"Tas nozīmē, ka tuvāko trīs gadu laikā plānotais maršruts Rīgas - Zemgales - Burtnieku - Parka - Varoņu iela tiks sakārtots," informē Valkas domes izpilddirektors Valdis Rogainis.

 

 

Nākamais etaps ir konkursa izsludināšana par būvdarbu veikšanu, un tas varētu notikt jau šogad. Līdz tam gan jāsagaida finansēšanas noteikumi no ERAF. Apvedceļa izmaksas būs apmēram pieci miljoni latu. Daļu no tā segs pilsētas dome. Precīzas summas būs zināmas pēc finansēšanas noteikumu apstiprināšanas. V. Rogainis uzsver, ka darbi jāuzsāk maksimāli ātri, jo ielu stāvoklis Valkā aizvien pasliktinās.

 

Tranzīta plūsmas optimizācijas jautājumu risināšana tika uzsākta pirms trīs gadiem, kad pilsētas domē bija tikšanās ar Satiksmes ministrijas un Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts ceļi" pārstāvjiem.

 

 

Tikšanās bija noorganizēta, pamatojoties uz Valkas pilsētas iedzīvotāju vēstuli ar vairāk nekā 3000 parakstu pret tranzīta plūsmu pa Rīgas - Zemgales - Raiņa - Ausekļa un Rūjienas ielu. Tikšanās laikā tika panākta vienošanās par tranzītielas maršruta maiņu.

 

Šā gada sākumā starp Valkas domi un projektēšanas konsultatīvo firmu AS "Ceļuprojekts" tika noslēgts līgums par tranzītielas tehniskā projekta izstrādi tranzītplūsmas optimizācijai. Kopējās tehniskā projekta izstrādes izmaksas ir gandrīz 65 tūkstoši latu.

Valka