Projekts „Valkas novada attālo teritoriju bērnu un jauniešu sociālās atstumtības mazināšana”

 Šodien, 19.septembrī  plkst.16.00 Valkas novada Bērnu un jauniešu centra „Mice”  zālē (2.stāvā) būs  projekta „Valkas novada attālo teritoriju bērnu un jauniešu sociālās atstumtības mazināšana” atklāšanas pasākums. Laipni gaidīts ikviens interesents!

 

Biedrība „Atbalsts Valkai” ir viena no 24 Latvijas organizācijām, kas EEZ finanšu instrumenta 2009.– 2014.gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammas „Nevalstisko organizāciju projektu programma” projektu konkursā ieguvusi finansējumu projektam „Valkas novada attālo teritoriju bērnu un jauniešu sociālās atstumtības mazināšana”.

Projekta Nr.2012.EEZ/PP/1/MIC/014/017 kopējās izmaksas ir 12164.41 LVL. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Programmu „NVO fonds” finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.Saņemtais finansējums projektam ir 10873.97 LVL Projektu līdzfinansē Valkas novada dome (684,44 LVL) un biedrība „Atbalsts Valkai” (606 LVL – ieguldījums natūrā jeb brīvprātīgais darbs).

Projekta norises laiks 2013.gada 1.septembris – 2014.gada 31.augusts. Šo 12 mēnešu laikā Valkas novada Kārķu, Ērģemes, Zvārtavas, Vijciema un Valkas pagastu bērniem, vecumā no 7 – 16 gadiem, būs iespēja brīvdienās un skolas brīvlaikos bez maksas apmeklēt radošas nodarbības savos pagastos. Bērni no maznodrošinātām, daudzbērnu ģimenēm un ģimenes atbalsta centra „Saulīte” Ziemassvētku brīvlaikā dosies ekskursijā un 2014.gada vasarā piedalīsies 7 dienu diennakts āra nometnē. Aktivitātes plānotas ar mērķi mazināt Valkas novada attālo teritoriju bērnu un jauniešu sociālo atstumtību, piedāvājot inovatīvas izglītojošas un iesaistošas aktivitātes 2013./2014. mācību gada brīvdienās un skolas brīvlaikos.

Ar EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu palīdzību, Islande, Lihtenšteina un Norvēģija sekmē  sociālo un ekonomisko atšķirību mazināšanu un divpusējo attiecību stiprināšanu ar saņēmējvalstīm Eiropā. Visas trīs valstis cieši sadarbojas ar ES atbilstoši Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) līgumam.

2009.-2014. gadam paredzētais EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu apjoms ir 1,79 miljardi eiro. Norvēģija nodrošina apmēram 97% no kopējā finansējuma apmēra. Uz finansējuma saņemšanu var pretendēt NVO, pētniecības un akadēmiskās institūcijas, kā arī publiskais un privātais sektors 12 jaunākajās ES dalībvalstīs, Grieķijā, Portugālē un Spānijā. Sadarbība ar donorvalsts institūcijām ir ļoti plaša un darbības var īstenot līdz 2016. gadam.

Galvenās atbalstītās jomas ir apkārtējās vides aizsardzība un klimata pārmaiņas, pētniecība un stipendijas, pilsoniska sabiedrība, veselība un bērni, dzimumu līdztiesība, taisnīgums un kultūras mantojums.

 

Valka