Publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras rekonstrukcija Valkas novadā 1

Augustā starp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, SIA „Vides investīciju fondu” un Valkas novada domi tika parakstīts līgums par projekta „Publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras rekonstrukcija Valkas novadā” īstenošanu. Projektu finansiāli atbalsta Klimata pārmaiņu finanšu instruments. 

Projekta mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Valkas novada publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā. Projekta ietvaros tika nomainīta apgaismojuma armatūru (92 gab.) un uzstādīta jauna apgaismojuma armatūra (20 gab.), pievienojot automātiskās aizsardzības (112 gab.) ar pievadiem (1120 m), kā arī nomainot apgaismojuma balstus (108 gab.) un savienojošās kabeļu līnijas, Zvaigžņu ielā, Ausekļa ielā (posmā no Rūjienas līdz Avotkalna ielai), Ausekļa ielas mikrorajonā, Cimzes ielā (posmā no Rīgas līdz Valdemāra ielai) Valkas pilsētā, kā arī Ērģemes ciemā Ievu, Bērzu un Vītolu ielās. Šī projekta īstenošanas rezultātā tiks panākts CO2 emisiju samazinājums par 31.26 tonnām gadā. Projektā paredzētos būvdarbus veica SIA „Vidzemes Energoceltnieks”. 

Projekta kopējās izmaksas 120 002,50 LVL, no tām projekta attiecināmās izmaksas ir 116 741,34 LVL. Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzekļi ir 70 % no attiecināmajām izmaksām jeb 81 718,94 LVL. 

Projekts tika realizēts Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā" ietvaros.

Komentāri 1

Valka