Radošo resursu trūkums palīdz iegūt popularitāti uz citu autoru darba rēķina

Valkas kultūras namā līdz 9. martam apskatāma izstāde "Šņore" ar klusas dinamikas akciju par tēmu: "Autortiesību aizsardzība...". Izstādīto darbu autore ir Selga Lapiņa.

 

Runājot par indivīda personīgās mantas patvarīgu piesavināšanos vai demolēšanu, lielākajā sabiedrības daļā ir vērojams pašsaprotams sašutums. Taču, vai tikpat pašsaprotami mēs reaģējam arī uz intelektuālā īpašuma un autora tiesību aizsardzību?

 

 

Līdz šim lielāka vērība un dažādas akcijas ir bijušas pievērstas industriālās mūzikas un digitālā pirātisma jautājumiem, mazāk - vizuālās mākslas darbiem, jo īpaši lauku rajonos.

 

Izstādot savus darbus, autore neapstrīdamā veidā vēlas plašākai sabiedrībai darīt zināmus faktus par autortiesību aizsardzību ar mērķi - lai šādas situācijas neatkārtotos (vai maksimāli samazinātu šādu risku), kad, aizbildinoties ar dažādiem mītiem, ļaunprātīgi tiek aizskartas autora tiesības un gods.

 

 

S. Lapiņa vēlas, lai tam pievērstu nopietnu uzmanību gan apmeklētāji, gan dažādos konfliktos iesaistītas personas. "Bieži esmu saskārusies ar autoru tiesību aizsardzības pārkāpumiem attiecībā uz manis radītajiem darbiem. Lielākoties tas ir noticis tieši no pazīstamu "kolēģu" puses.

 

 

Tas izpaužas kā autorības piesavināšanās, darba neaizskaramības ignorance, veicot darba pārveidojumus, sagrozīšanu un papildināšanu, piešķirot manam darbam citu nosaukumu, nobēdzinot fiziski darba rezultātu un pazaudējot darba detaļas," skaidro S. Lapiņa.

 

No pārkāpēju puses parasti ir meklēti dažādi attaisnojumi savai rīcībai un klaji ignorētas autortiesības. Māksliniece uzskata, ka aizbildināties ar neapzinātu rīcību viņas piedzīvotajos gadījumos nevar, jo darba oriģināls ir atradies publiskajā telpā un bijis pieejams likuma pārkāpējiem, lielākoties citiem izstāžu dalībniekiem.

 

 

 "Acīmredzami cilvēkiem, kuri bijuši iesaistīti citu autoru tiesību apzinātā pārkāpšanā un autorības piesavināšanā, tas ir veids, kā ātri kompensēt savu iekšējo radošo resursu trūkumu un iegūt popularitāti uz citu autoru darba rēķina," pārliecināta S. Lapiņa.

 

Selga Lapiņa instalācijas un vides mākslas objektus veido jau kopš 1989. gada. Viņa ir piedalījusies grupu un personālizstādēs. Lielākoties tās ir notikušas Vidzemē, arī Igaunijā un Dānijā.

 

Mākslinieces radītie objekti parasti ir ar diezgan ģeometrizētu formu un otru, slēptāku papildu zemtekstu vai apakšvirsrakstu, kurš bieži vien ir nozīmīgāks par pamatnosaukumu. Ideja ir tiešā rezonējošā saistībā ar apkārt notiekošajiem sabiedriskajiem un sociālajiem notikumiem un apstākļiem.

Valka