Rekultivēs Valkas pilsētas izgāztuvi

Valkas dome sākusi īstenot Eiropas reģionālās attīstības fonda projektu par pilsētas vecās atkritumu izgāztuves rekultivāciju.

Kā informē domes Attīstības un plānošanas daļas vadītāja Dagnija Ūdre, konkursā par darbu veikšanu ir uzvarējusi SIA "Valkas meliorācija". Šomēnes uzņēmums veica nepieciešamos darbus, lai objektu sagatavotu turpmākajiem būvdarbiem. Dabā ir precizētas cieto un šķidro atkritumu izkraušanas vietas, ir veikti apkārtnes ģeodēziskās uzmērīšanas precizēšanas un citi darbi, kā arī uzsākta piebraucamo ceļu būvniecība. Plānots, ka būvdarbi un teritorijas apzaļumošana tiks pabeigta nākamā gada jūnijā.

Valka