Reorganizēta VID reģionālā iestāde

Ar 1. novembri ir reorganizēta Valsts ieņēmumu dienesta (VID) reģionālā iestāde un izveidota VID Vidzemes nodokļu un muitas administrācija.

 

"Vidzemes nodokļu un muitas administrācija pārņem VID reģionālās iestādes funkcijas, uzdevumus, lietas un personāla resursus," skaidro VID Vidzemes nodokļu un muitas administrācijas Vadības lietu daļas priekšniece Aija Grimza. Jaunizveidotā iestāde ir pakļauta VID ģenerāldirektora vietas izpildītājai Nellijai Jezdakovai.

"Šobrīd iestādei ir mainīts nosaukums un Valkas nodaļa turpina darbu," informē VID Vidzemes nodokļu un muitas adminisrācijas Valkas nodaļas vadītāja Inga Gartmane. Līdzīgi kā līdz šim, pagaidām iestāde turpina iedzīvotājiem sniegt pakalpojumus.

Valka