Rīt notiks Valkas novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde

Piektdien, 8. novembrī pulksten 9.00 sāksies Valkas novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde, informē domes sabiedrisko attiecību speciālista v.i. Gundega Veinberga. 


 Darba kārtībā iekļauti sekojoši jautājumi:


Par pašvaldības budžeta līdzekļu iedalīšanu izglītības procesa nodrošināšanai izglītības iestādēs.
Ziņo: DZINTRA AUZĀNE – Izglītības pārvaldes vadītāja 


Par līdzekļu piešķiršanu.

Ziņo: ILZE GRANDAVA – Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja


U.K. iesnieguma izskatīšana.

Ziņo: NATĀLIJA DUBROVSKA – Sociālā  dienesta vadītāja
Uzaicināta: DZINTRA AUZĀNE – Izglītības pārvaldes vadītāja


Informācija par BMX trases celtniecību Valkas novadā.

Ziņo: RITVARS OZOLIŅŠ – Kluba biedrības „BMX Alko Valka” valdes loceklis
Uzaicināts: MĀRIS KOOPS – Sporta organizatora vietas izpildītājs


Informācija par Sorosa fonda Latvija iniciatīvas "Pārmaiņu iespēja skolām" projektu "Mācāmies, strādājam un dzīvojam kopā".

Ziņo: DZINTRA AUZĀNE – Izglītības pārvaldes vadītāja 
Informācijas, ziņojumi un citi jautājumi.

Valka