Sacentīsies Vidzemes jaunsargi

Valkas jaunsargi arī vasarā darbojas visnotaļ aktīvi. Šonedēļ 16 jaunieši devās divu dienu gumijas laivu izbraucienā pa Gauju no Gaujienas tilta līdz Strenčiem, pavisam veicot vairāk nekā 57 kilometrus. Pašlaik jaunsargi gatavojas vasaras nometnēm, kurās notiks itin daudz sacensību.

 

Laivu brauciens pilnībā bija Jaunsardzes centra apmaksāts. "Laika apstākļi iedeguma gūšanai nebija labvēlīgi. Neesam arī diži makšķernieki, bet vairāk dabas vērotāji, tāpēc visu laiku airējāmies," stāsta 213. jaunsargu vienības vecākais referents jaunsargu izglītošanas jautājumos Salvis Lozda. Diemžēl vairāki jaunsargi pēdējā brīdī no laivošanas atteicās. Šim braucienam nevarēja sagatavoties dažu stundu laikā, tāpēc citus piesaistīt nevarēja.

 

"Manuprāt, pasākums bija labs, jo patīkams laiks mijās ar lietu, kas jauniešus tikai norūda," smaida S. Lozda.Nākamais pasākums būs pārgājiens jaunākajai grupai, kurš jau vairākkārt tika atlikts saistībā ar laivu braucienu.

 

Arī gaidāmajās vasaras nometnēs bērniem nav jāmaksā nedz par transportu, nedz ēdināšanu. Vecākās grupas jaunsargiem nometne būs Cēsīs no 19. līdz 22. jūnijam. Faktiski tas būs Vidzemes novada jaunsargu salidojums. Tur būs gan nakts, gan dienas sacensības orientēšanās sportā, šaušanā, tūrisma elementu izpildījumā un tā joprojām.

 

 

Nakšņošana paredzēta teltīs. Notiks arī dažādas atraktīvas izklaides, piemēram, peintbols, kas nu nav gluži sportiska aktivitāte. Zemessargi organizēs nakts patruļas. "Iespējams, ka katrs rīts sāksies ar piecu kilometru rīta rosmes skrējienu, kas nedaudz pielīdzināts armijas apstākļiem, taču šis skrējiens jāveido tā, lai bērnus nenomocītu, bet viņiem būtu interesanti," uzskata S. Lozda. Viņš paredz, ka šajā salidojumā piedalīsies 200 - 400 jauniešu.

 

Nākamā vasaras nometne būs no 1. līdz 3. jūlijam, un tā paredzēta 12 - 14 gadu veciem skolēniem. Šajā nometnē piedalīsies četras nodaļas un piešķirtā finansējuma ietvaros paši organizēs visas aktivitātes. Nometne notiks Gaujienā, kur skolā paredzēta gan ēdināšana, gan nakšņošana. Arī tur notiks sporta spēles, tūrisms un peintbols.

 

 

S. Lozda šajā nometnē ir atbildīgs par tūrisma lietām.Valcēniešiem vājākais punkts sacensībās allaž ir pieredzes trūkums orientēšanās sportā, tāpēc radusies doma patrenēties Smiltenē, kur šim sporta veidam ir bagātas tradīcijas. "Mēs allaž uz to iekrītam, dabūjam nenormāli daudz soda punktu, jo bērniem nav iespēju trenēties. Līdz ar to neesam konkurētspējīgi būt labākie Vidzemē," uzskata jaunsargu vadītājs.

 

 

Jaunieši ir ierosinājuši rudenī Valkā uzsākt orientēšanās sacensību seriālu, līdzīgi kā tas ir skrējējiem "Optimistā". Iespējams, ka tādas sacensības varētu notikt reizi mēnesī, piedāvājot tajās startēt visiem Valkas iedzīvotājiem.

Valka