Saistībā ar energoresursu sadārdzinājumiem, par siltumu būs jāmaksā vairāk 5

Valkas dome ir apstiprinājusi siltumenerģijas tarifu nākamajam apkures periodam, tas ir no šā gada 1. oktobra līdz 2009. gada 30. septembrim. Protams, ka jāmaksā būs vairāk.

 

2007./2008. gada apkures periodā faktiski vienas saražotās megavatstundas (MWh) cena 26,83 lati, siltumenerģijas pārvadei iztērēts 3,91 lats un realizācijai - 0,41 lats par Mwh.

 

2008. gadā strauji ir izmainījušies siltumenerģijas ražošanas, piegādes un realizācijas izdevumi. Nozīmīgākie apkures un karstā ūdens tarifu paaugstināšanas iemesli ir kurināmā cenu pieaugums par 37 procentiem, iepirktās siltumenerģijas cenas pieaugums par 25 procentiem un elektroenerģijas izmaksas par - 21 procentu, salīdzinot ar iepriekšējo apkures periodu.

 

Kādā no nākamajiem laikraksta numuriem publicēsim speciālistu komentārus par jaunajiem tarifiem.

 

2008./2009. gada apkures periodā vienas saražotās MWh tarifu iedzīvotājiem dzīvojamās ēkās, kuru ievados uz piederības robežas uzstādīti siltummezgli un karstā ūdens skaitītāji, kā arī dzīvojamās ēkās, kuru ievados uz piederības robežas uzstādīti siltumskaitītāji, noteikta cena - 30,34 lati par MWh, pārvadei - 4,75 latus un realizācijai - 0,43 lati.

 

 

Vienas MWh siltumenerģijas pārdošanas tarifs iedzīvotājiem nākamajā apkures sezonā būs 35,52 lati.

 

Ir apstiprināts arī siltumenerģijas patēriņš viena kubikmetra ūdensvada ūdens uzsildīšanai siltummainī apkures periodā - 0,09600 MWh par kubikmetru, vasaras periodā - 0,13492 MWh.

 

Maksu par viena kubikmetra ūdensvada ūdens uzsildīšanu apkures periodā - 3,41 lats par kubikmetru, vasaras periodā - 4,79 lati.

 

Ja karstais ūdens tiek piegādāts visu diennakti, bet dzīvoklī nav uzstādīts karstā ūdens patēriņa skaitītājs un arī mājas ievadā nav karstā ūdens skaitītāja, maksa par ūdensvada ūdens uzsildīšanai patērēto siltumenerģiju vienam cilvēkam mēnesī apkures sezonā - 10,92 lati no cilvēka mēnesī, vasarā - 15,34 lati.

 

Maksa par ūdensvada ūdens uzsildīšanai patērēto siltumenerģiju vienam cilvēkam mēnesī, ja dzīvokļos nav karstā ūdens patēriņa skaitītāja, bet mājas ievadā ir uzstādīts karstā ūdens patēriņa skaitītājs un saņem visu diennakti, aprēķināma kā starpība starp kopējo mājas karstā ūdens patēriņa rādījumu un patērēto karstā ūdens rādījumu dzīvokļos ar skaitītājiem.

 

Maksimālais karstā ūdens patēriņš mēnesī, par ko tiek aprēķināta maksa vienam cilvēkam dzīvokļos bez karstā ūdens skaitītājiem, ja mājas ievadā uzstādīts karstā ūdens skaitītājs ir seši kubikmetri vienam cilvēkam.

 

 

Savukārt maksa par ūdensvada ūdens uzsildīšanai patērēto siltumenerģiju vienam cilvēkam dienā apkures sezonā - 0,29 lati katram cilvēkam, vasaras sezonā - 0,44 lati, ja karstais ūdens tiek padots atsevišķas dienas nedēļā un dzīvojamās mājas ievadā un dzīvoklī nav uzstādīts karstā ūdens patēriņa skaitītājs. Visas minētās cenas uzrādītas bez piecu procentu PVN.

 

Noteikta siltuma zudumu un cirkulācijas nodrošināšanas apmaksu dzīvojamās telpas iekšējos tīklos vasarā ( ūdens sildītājā, dvieļu žāvētājos un no ūdens atdzišanas stāvvados un sadales sistēmā) dzīvojamās mājās, kurās māju ievados uzstādīti siltumenerģijas un karstā ūdens skaitītāji: maksājumu starpību par dzīvojamās ēkas patērēto siltumu, kas rodas starp ēkas siltummezgla skaitītāja rādījumu un pēc dzīvokļu karstā ūdens skaitītāju rādījumiem ( vai dzīvoklim pēc normatīviem aprēķinātā karstā ūdens patēriņu, ja karstā ūdens skaitītājs nav uzstādīts) summas sadalīt proporcionāli dzīvokļu skaitam dzīvojamā mājā, bet ne vairāk kā divi lati no dzīvokļa un uzrādīt dzīvokļu īpašniekiem un īrniekiem nosūtāmajos rēķinos ar atsevišķu ierakstu.

 

 

No maksas par ūdensvada ūdens uzsildīšanai patērēto siltumenerģiju iedzīvotājiem dzīvojamās mājās, kurās nav recirkulācijas līnijas paredzēta 30 procentu apmērā: Raiņa ielā 12, Raiņa12a, Rīgas 5, Rīgas 6a, Rīgas 6b, Semināra 6, Varoņu 30, Varoņu 36, Varoņu 38, Varoņu 39a.

 

 

Siltumenerģijas pārdošanas cena juridiskām personām - 35,52 lati. Valkas pilsētas pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām - siltumenerģijas cena noteikta saskaņā ar Valkas domes noslēgto līgumu ar SIA "Valkas Bioenergo kompānija", izņemot Valkas pamatskolai, pirmsskolas izglītības iestādei "Pasaciņa" un speciālai pirmsskolas izglītības iestādei "Pumpuriņš" piegādāto siltumenerģiju.

 

Juridiskām personām un Valkas pilsētas pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām nākamās sezonas apkures periodā maksa par kubikmetra ūdensvada ūdens uzsildīšanu - 3,41 lats, vasarā - 4,79 lati par kubikmetru bez PVN. Juridiskajām personām PVN ir 18 procenti. Dzīvojamās ēkas Valkā, Rīgas ielā 5 nedzīvojamo telpu nomniekiem un īpašniekiem paaugstināts koeficients par patērēto siltumenerģiju apkurei - 1,3.

 

Ir noteikta maksa juridiskām personām mēnesī par uzstādīto siltummezglu apkalpošanu - divi lati (bez PVN).

 

Ja dzīvokļa īpašnieks vai īrnieks līdz norēķina mēneša 25. datumam neiesniedz informāciju par ūdens skaitītāju rādījumiem norēķinu mēnesī, pakalpojuma sniedzējs aprēķina un dzīvokļa īpašnieks vai īrnieks par patērēto ūdeni veic samaksu, kas aprēķināta kā vidējais ūdens patēriņš pēdējos trijos mēnešos konkrētajā dzīvoklī.

Komentāri 5

Tā jau nav šķelda,bet pa pusei smilšu čupa.Tā jau gan Valkā pieņemts.Interesanti,vai tā smilšu čupa maksā tik pat cik kārtīga šķelda ?

pirms 12 gadiem, 2008.07.19 21:27

Dubļān kungs,Jums vajadzētu uzzināt,kurš Valkas katlumājās atbild par kvalitatīvas šķeldas pieņemšanu.Vai tās smilšu čupas gan centra,gan Rūjienas katlumājās maksā tik pat cik skaista šķelda,kas smaržo nevis smird ? Vajadzētu atsaukt kādu ekspertu no malas,tad redzētu cik laba ir tā kvalitāte.

pirms 12 gadiem, 2008.07.20 10:14

XXL

Цена горячей воды нагретой в электронагревателе (бойлере) AEG EWH 30 Comfort (Ценой 110Ls) составляет за 1m3 примерно 2.80Ls/m3 за 2m3 2.50Ls/m3 за 3m3 2.40Ls/m3 в месяц. Подумайте, а почему нужно пользоваться централизованой горячей водой!

pirms 12 gadiem, 2008.07.20 15:45

XXL

Цена на электричество на сегодняшний день для обычных подключений 0.071Ls/kWh

pirms 12 gadiem, 2008.07.20 15:48

"Maksu par viena kubikmetra ūdensvada ūdens uzsildīšanu apkures periodā - 3,41 lats par kubikmetru, vasaras periodā - 4,79 lati"
-----------------------
А откуда такая разница 3.31 и 4.79? Зимой тоже должно быть 4.79Ls, а то получается что зимой затраченая энергия на нагрев горячей воды перекидываеться на отопление и делиться на всех жителей а это незаконно!

pirms 12 gadiem, 2008.07.20 16:02

Valka