Sāks priekšdarbus Valkas novada domes galvenās ēkas renovācijai

Valkas novada domes galvenā ēka, kurā atrodas pašvaldības vadītāju darba kabineti un arī iedzīvotājiem tik aktuālā Dzimtsarakstu nodaļa, jau ilgāku laiku raisījusi diskusijas par ārējās fasādes visnotaļ neestētisko izskatu. Proti, fasāde vairākās vietās ir nodrupusi.

Ēkas apkārtnē jaunie pāri, kuriem laulības reģistrācijas ceremonija notiek Dzimtsarakstu nodaļā, bieži rīko fotosesijas, tāpēc vēl jo aktuālāk ir šīs sabiedrības ēkas fasādes atjaunošana. 

To, ka šī pašvaldības ēka prasās pēc atjaunošanas, vienmēr ir atzinis arī novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis, bet tomēr līdz šim pašvaldība kā prioritāros investīciju projektus atzinusi novada vispārizglītojošo izglītības iestāžu un bērnudārzu ēku renovāciju un mūsdienu prasībām atbilstošu labiekārtošanu. Arī novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Māra Zeltiņa vairākkārt “Ziemeļlatvijai” atzinusi, ka nodaļas telpas, arī svinīgā ceremoniju zāle, ir gaumīgi izremontētas, bet fasādes atjaunošana ir sasāpējusi problēma.  

Diemžēl šī pelēkā ēka, ko daudzi vecāka gadagājuma valcēnieši atceras kā bijušo Valkas rajona partijas komitejas mītni, ir vienīgā Lugažu laukuma apkārtnē, kas nevar dižoties ar ārējo izskatu. Pārējās pašvaldības ēkas – blakus esošā mākslas skola, Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija, pilsētas kultūras nams, kā arī bērnu un jauniešu centrs “Mice” – ir renovētas, fasādes atjaunotas un izgaismotas.

Taču šogad beidzot pieņemts lēmums ķerties klāt Beverīnas ielas 3. nama renovācijas darbiem, vispirms izstrādājot ēkas energoefektivitātes novērtējumu un tad jau sekos nākamais solis – tehniskā projekta izstrāde.  Par to “Ziemeļlatvijai” stāsta V. A. Krauklis, norādot, ka šo finansiāli apjomīgo projektu varēs īstenot tāpēc, ka valsts pašvaldībām devusi zaļo gaismu iespējai saņemt kredītus šādu ēku renovācijai. Pašvaldības vadītājs atzīst, ka savulaik, būvējot šo ēku, maza uzmanība pievērsta, lai tajā nebūtu tik liels siltuma zudums. Tā ir neekonomiska, tāpēc ir jāveic visi šie svarīgie priekšdarbi. Jau tuvākajā novada domes Finanšu komitejas sēdē tikšot apspriesti jautājumi saistībā ar šo ieceri, bet novada domes gala lēmumu plānots pieņemt vēl līdz pašvaldību vēlēšanām, kuras notiks 5. jūnijā. Taču, visticamāk, šīs novada domes ēkas renovācijas darbus sāks nākamgad.

Valka