Šodien notika kārtējā Valkas domes sēde

Pašvaldības preses sekretāre Inguna Medne informē, ka deputāti sprieda par finansējuma piešķiršanu tehniskā projekta izstrādei siltumtrašu savienojumam starp katlu mājām Rūjienas un Raiņa ielā.

 

Tika izskatīts arī saistošo noteikumu projekts "Grozījumi 2007. gada decembra saistošajos noteikumos "Valkas pilsētas pašvaldības 2008. gada pamatbudžets".

 

Vēl deputāti apsprieda domes dalību projektā "Baltic Tangent Logistics", pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas reorganizāciju. Tika izskatīti arī citi jautājumi.

Valka