Šodien notiks Valkas novada domes sēde 18

Trešdien, 23.decembrī plkst.10.00 notiks Valkas novada domes sēde. Darba kārtībā iekļautie jautājumi ir:

 • Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Biedrībai „Futbola klubs „Valka””.
 • Par darba vietas likvidēšanu Ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļā
 • Par Valkas novada bāriņtiesas iestāšanos Latvijas bāriņtiesu darbinieku asociācijā.
 • Nellijas Tauriņas iesnieguma izskatīšana.
 • Par nekustamā  īpašuma Valkas novada Valkas pilsētā Kalna iela 1 pārņemšanu pašvaldības īpašumā.
 • Par pirmpirkuma tiesībām uz Valkas novada Zvārtavas pagasta nekustamo īpašumu „Lejaskurpnieki”.
 • Par Valkas novada domes 2009.gada 26.novembra lēmuma „Par Valkas pilsētas tirgus direktoru” (protokols Nr.9, 65.§) atcelšanu.
 • Par atļauju organizēt gadatirgus SIA „Valkas pilsētas tirgus”.
 • Par Valkas novada Būvvaldes darbinieku darba samaksu.
 • Par izmaiņām Ērģemes bērnu nama – patversmes darbinieku darba vietu sarakstā  un darba samaksā.
 • Par ēdināšanas pakalpojuma cenas noteikšanu Ērģemes bērnu nama – patversmes darbiniekiem.
 • Par skaidras naudas izmaksām Ērģemes bērnu nama – patversmes bērniem.
 • Par SIA „Acupes”  parāda izslēgšanu no Ērģemes pagasta pārvaldes debitoru sastāva.
 • Par mirušo  īrnieku īres maksas parādu izslēgšanu no debitoru sastāva.
 • Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un darba uzdevuma apstiprināšanu
 • zemes gabala Valkas novada Ērģemes pagasta nekustamā īpašuma „Saknītes” sadalīšanai.
 • Par Valkas novada būvvaldes maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu.
 • Par piemaksu Valkas novada domes priekšsēdētājam par reorganizētās Valkas rajona pašvaldības administrācijas vadītāja pienākumu veikšanu un mēneša atlīdzības noteikšanu reorganizētās rajona pašvaldības administrācijas amatpersonai, kas kārto grāmatvedību.
 • Par Valkas novada domes nepieciešamajiem pasākumiem A3 tranzīta maršruta rekonstrukcijas projekta realizēšanai Valkas pilsētā.
 • Par neapdzīvojamo telpu nomu AS „Latvijas valsts meži”.
 • Sadzīves atkritumu izvešanas maksas apstiprināšana no Valkas pagasta pārvaldes  valdījumā esošo dzīvojamo ēku dzīvokļu īpašniekiem un īrniekiem.
 • Par papildus finansējuma sadali vispārizglītojošo skolu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2009.gada 1.novembra līdz 2009.gada 31.decembrim.
 • Par atbalstu Valkas novada pedagogu dalībai ESF darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.2.2. apakšaktivitātes projektā „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos”.
 • Par atbalstu Valkas novada pedagogu dalībai ESF darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2. prioritātes „Izglītība un prasmes” 1.2.2. pasākuma „Mūžizglītības attīstība un izglītībā un mūžizglītībā iesaistīto institūciju rīcībspējas un sadarbības uzlabošana” 1.2.2.1. aktivitātes „Mūžizglītības attīstība” 1.2.2.1.5. apakšaktivitātes „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”.
 • Par Valkas novada domes Sociālās aprūpes nama Nolikuma apstiprināšanu.
 • Par Valkas novada domes Sociālās aprūpes nama Nakts patversmes nolikuma apstiprināšanu
 • Par Valkas novada domes noteikumu Dienesta dzīvokļu izīrēšanas kārtības un lietošanas Noteikumi” apstiprināšanu.
 • Par saistošo noteikumu  „Par Valkas novada pašvaldības sociālajiem dzīvokļiem” apstiprināšanu.
 • Par  saistošo noteikumu „Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu Valkas novadā” apstiprināšanu.
 • Par saistošo noteikumu „Nosacījumi materiālā stāvokļa novērtēšanai,izvērtējot ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” apstiprināšanu.
 • Par  nekustamo  īpašumu  -  privatizēto  dzīvokļu noņemšanu  no  Valkas  novada  domes  bilances.
 • Dzīvokļu jautājumu izskatīšana.

 JĀIEROSINA:Par Valkas novada domei piekrītošo kapitāldaļu apstiprināšanu.Par nekustamā īpašuma „Meža skola” Vijciema pagastā, Valkas novadā, izsoles noteikumu apstiprināšana.Par nekustamā īpašuma dzīvokļa „Kastaņi” 3 Vijciema pagastā , Valkas novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu.Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu un nomas maksas samazināšanu  I.U. „SKRODERS”.Par pamatlīdzekļa noņemšanu no uzskaites.Par Valkas novada domes priekšsēdētāja tālruņu sarunu limitu un dienesta automašīnu.Par pirmpirkuma tiesībām uz Valkas novada Vijciema pagasta nekustamo īpašumu Gaujas Māliņi.Par pirmpirkuma tiesībām uz Valkas novada Zvārtavas  pagasta nekustamo īpašumu „Jaunķempes”.Par Valkas novada administratīvās teritorijā esošo valsts un pašvaldības zemes izvērtēšanuPar SIA „Vidzemes slimnīca” un SIA „Alūksnes slimnīca” apvienības veidošanu.Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu Modrim Elziņam.Par grozījumiem Valkas novada domes 2009.gada 27.augusta lēmumā „Par Valkas novada domes administrācijas un iestāžu štatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.6, 1.§).Par Valkas novada ģerboņa apstiprināšanu.Par līdzekļu piešķiršanu no ziedojumu konta.Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

Komentāri 18

vasilits

Мне интересно. Когда депутаты Валкской краевой думы рассмотрят вопрос ,о нарушении закона о самоуправлении председателем г. Албергс. К.

pirms 11 gadiem, 2009.12.23 11:34

zig- zag

Es jau domāju, ka 1. komentārs būs no Vasjkas:)))

pirms 11 gadiem, 2009.12.23 14:45

vasilits

zig- zag Да я очень интересуюсь,что же наши депутаты в Валкас новадс делают.Мне крайне интересно за что я и Вы в том числе ,платим им зарплаты. И меня возмущает даже постановка вопроса о какой либо компенсации руководителям. Поскольку реорганизации ни какой не произведено. Или если быть точным ,то косметическая. Дармоеды как сидели в своих креслах ,так и сидят. У г Албергса нет силы духа провести реформу ,или не хватает знаний. Одно понятно,пока у власти на местах и сайме заседают ( албергсы) Народ будет нищим...

pirms 11 gadiem, 2009.12.23 15:41

pictura.

par ko Albergam piemaksas? ir cilvēki Valkā un pagastā, kas dara divtik vairāk un ārpus darba stundām + vēl neapmierinošos darba apstākļos un neko nesaka, lai tikai nepazaudētu darbu, kā rezultātā saņem smieklīgas kapeikas, bet viņš?
un kāpēc nelemj par darba vietu samazināšanu Valkas domē? vajadzīgas tur 10 grāmatvedes?

pirms 11 gadiem, 2009.12.23 20:37

...

A mani interesē, kad beidzot vasilitis rakstīs ;latviešu valodā vai arī aizvāksies ar savām krievu mēles gudrībām uz krievu valodā rakstošiem portāliem. Vai tiešam kāds nevar viņu nobanot? Kaut kādai cieņai pret valsti, kurā dzīvo ir jābūt un kaut kādai saprašanai, ka latviešu presē nav jālien, ja nespēj pat valodu iemācīties. Afgāņu puisis Alī pat to spēj, a te dzīvo cilvēks simtu gadu un kā....tā....

pirms 11 gadiem, 2009.12.23 22:51

anarhists

Par piemaksām Alberga kgam.Vīrs ņem piemēru no Saeimas dāmām un kungiem ar apziņu par savu neaizskaramību.Vēl viņš ir pērliecināts,ka zārkam ir kabatas...

pirms 11 gadiem, 2009.12.23 22:56

vasilits

23.12.2009. 22:51:16 У нас демократия. А что будет лучше если я начну вдруг писать на Арабском языке. Латвия идет к тому ,что на этой территории будет звучать любой другой язык ,как во времена крестоносцев,но только не Латышский. Мы Русские это Ваши Русские и если Вам мозг совсем не отрафировало,то Вы должны этим пользоваться. А то прям смешно получается. На Английском пытается говорить даже министр. А ему по должности ПОЛОЖЕНО говорить на ГОСУДАРСТВЕННОМ языке.

pirms 11 gadiem, 2009.12.24 09:55

Andris

Pabalstu pilsoņa teikto, ka šis kungs, kurš neciena ne latviešu valodu, ne dzen arī apkārtējos jāmet no komentāriem uz visiem laikiem. Šos te skaistos komentārus vienīgi redzu, ka naida kurināšanu. Arī dzen vēl daža laba gudrinieka izpausmes vajadzētu mazliet piebremzēt. Tā nav demokrātija, bet gan anarhija! Priecīgus Ziemassvētkus!

pirms 11 gadiem, 2009.12.24 16:45

vasilits.

Andris В отличии от тебя ,я драться буду за мою Родину ,Латвию. А вот ты и тебе подобные будите отсиживаться в лесах. Так ,что молчать это скорее таким как ты надо,поскольку демократия у тебя только для тебя.Ты больной человек если считаешь ,что только ты можешь что то сказать.Иди лечись к психиатору.

pirms 11 gadiem, 2009.12.24 18:20

urmass

man gan šķiet, ka vainīgs visās nelaimēs būs krievs un krievu valoda. To droši var jau tagad ierakstīt 2099. gad kalendārā.
man valodas ir logs uz pasauli un reizēm tīri vai žēl, ka krievu aloda sāk aizmirsties.

pirms 11 gadiem, 2009.12.24 21:21

vasilits

vasilim 24.12.2009. 20:01:29 Ты следующий раз думай что говоришь. за то ,что ты тут понаписал можно привлечь к суду ,по двум статьям-за разжигание межнациональной розни и за оскорбление личности. Ведь стоит суду дать запрос в редакцию и адрес твой им выдадут сразу. У нас у Русских есть очень хорошая пословица-Правда глаза режет. Вот она таким как ты и режет. Довели страну до ручки и Василич виноват,что говорит об этом не скрываясь.

pirms 11 gadiem, 2009.12.24 22:33

Ceturtdien, 26.novembrī notika Valkas novada domes sēde, kurā nolēma:
• Atbrīvot Skaidrīti Pavlovu no SIA „Valkas pilsētas tirgus” direktores amata ar 2010.gada 1.janvāri.
Novada pašvaldības izpilddirektoram ar rīkojumu nozīmēt SIA „Valkas pilsētas tirgus” inventarizācijas un nodošanas – pieņemšanas komisiju. Izsludināt konkursu uz SIA „Valkas pilsētas tirgus” direktora vietu.
Trešdien, 23.decembrī plkst.10.00 notiks Valkas novada domes sēde. Darba kārtībā iekļautie jautājumi ir:
•Par Valkas novada domes 2009.gada 26.novembra lēmuma „Par Valkas pilsētas tirgus direktoru” (protokols Nr.9, 65.§) atcelšanu.
Vai nav smieklīgi:):):) Vienu dienu laiž vaļā nākošā ņem atpakaļ... Tā viņi atstrādā savu algu,mūsu nodokļu naudu.

pirms 11 gadiem, 2009.12.25 15:40

būvnieks

'Vēlējos uzzināt, kurš strādā Valkas novada būvvaldē, jo deputāti lemj par darba samaksu darbiniekiem, varnbūt Ziemeļlatvija par palīdzēt atrast Valkas novada mājas lapā būvvaldes kontaktus. Tur tādu nav.; pēc darbinieku kontaktu saraksta redzams, ka iepirkumu speciāliste arī atgriezusies darbā. Novadā strādā 3 IT darbinieki. Lūdzu palīdziet

pirms 11 gadiem, 2009.12.26 19:32

pārdoma

Vasilīša rakstīto daudzi nemaz neizlasa, jo jaunatne, kas portālā apgrozās, nemaz tik labi to krievu valodu nesaprot... tā ka viņa "gaišās" domas izplēn gaisā

pirms 11 gadiem, 2009.12.27 14:57

pārdoma

Vasilīša rakstīto daudzi nemaz neizlasa, jo jaunatne, kas portālā apgrozās, nemaz tik labi to krievu valodu nesaprot, arī es, kaut saprotu, tomēr esmu par slinku, lai mocītos... tā ka viņa "gaišās" domas izplēn gaisā

pirms 11 gadiem, 2009.12.27 14:58

vasilits

pārdoma Лень читать ,или не понимаешь по Русски,читай в моем блоге,там на Латышском языке.

pirms 11 gadiem, 2009.12.27 16:27

Sergejs

Profesionāli koku zaģēšana ar pacēlaju un alpinismu.
* piedavājam juridiskām personām un privatpersonām zaģēšanu visā Latvijā
*elektrolīnijām, ceļiem, kapsētās, ievērojot visus drošības pasākumus. * koku aizsardzība no mehāniskiem bojājumiem un koku sakņu aizsardzību būvdarbu vietās;
* koku kopšanu (koku vainaga veidošanu, formēšanu un izzāģēšanu, sauso un bojāto zaru izzāģēšanu)
* stumbra daļu un zaru savakšanu
* koku veselības stāvokļa (dažādu sēņu, trupes uc.) un koka bīstamības stāvokļa noteikšanu;
* likvidē vēja un citu faktoru nodarītos postījumus kokiem.Jumtu tīrīšana,teritoriju uzkopšana,zāles pļaušana un rupnieciskais alpinisms. 20095875

pirms 11 gadiem, 2010.03.04 15:22

Valka