Šodien Valkā notiek komitejas ārkārtas sēde

Šorīt Valkas novada pašvaldībā sasaukta apvienotās finanšu, saimniecisko lietu, sociālo lietu un izglītības, kultūras un sporta komitejas ārkārtas sēde.
Kā vēsta pašvaldības mājas lapā ievietotā informācija, tad dienas kārtība ir noteikta sekojoša:

1. Par Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu.

Ziņo – Ilze Grandava, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja 

2. Atlīdzība par deputātu pienākumu pildīšanu un darbu komisijās.

Ziņo – Viesturs Zariņš, novada domes priekšsēdētāja vietnieks 

3. Par nevalstiskajām organizācijām un biedrībām piešķirtajiem finanšu līdzekļiem no Valkas novada pašvaldības 2016.gada pamatbudžeta.

Ziņo – Iveta Markova – Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājas vietniece budžeta un plānošanas jautājumos 

4. Par dabas resursu nodokļa izlietošanu.

Ziņo – Iveta Markova – Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājas vietniece budžeta un plānošanas jautājumos 

5. Par Valkas novada domes izglītības iestāžu 2016.gada izdevumu tāmēm savstarpējiem norēķiniem.

Ziņo – Iveta Markova – Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājas vietniece budžeta un plānošanas jautājumos 

6. Par saistošo noteikumu Nr.__ „Valkas novada domes 2016.gada pamatbudžets” apstiprināšanu.

Ziņo – Iveta Markova – Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājas vietniece budžeta un plānošanas jautājumos 

7. Par saistošo noteikumu Nr.___ „Valkas novada domes 2016.gada speciālais budžets” apstiprināšanu.

Ziņo – Iveta Markova – Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājas vietniece budžeta un plānošanas jautājumos 

8. Par saistošo noteikumu Nr._ „Valkas novada domes 2016.gada ziedojumu un dāvinājumu budžets” apstiprināšanu.

Ziņo - Iveta Markova – Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājas vietniece budžeta un plānošanas jautājumos 

9. Par konceptuālu atbalstu aizņēmumu ņemšanai.

Ziņo – Iveta Markova – Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājas vietniece budžeta un plānošanas jautājumos

Valka