Spēlē izstrādās radošas idejas Valkai 1

Nākamnedēļ - ceturtdien un piektdien - pasākumā "Nākotnes pilsētas spēles" 25 spēles dalībnieki izstrādās radošus priekšlikumus Valkas novada ilgtspējīgai attīstībai.

Novada domes Attīstības un projektu daļas projektu vadītāja Ance Empele informē, ka iespēju rīkot šo spēli pašvaldība ieguva piedaloties Britu padomes konkursā pērn rudenī. Spēles organizēšanu atbalsta Britu padome, novada dome un biedrība "Zināšanu un inovācijas sabiedrība".

Divas dienas novada iedzīvotāji, kas pārstāv uzņēmējus, nevalstiskās organizācijas, radošās industrijas, publiskās pārvaldes institūcijas, jauniešus, pensionārus un izglītības sektoru, izstrādās radošus priekšlikumus.

Spēles ietvaros dalībnieki mēģinās radīt idejas jaunizveidotā novada attīstības perspektīvām. A. Empele cer, ka tās būs izmantojamas novada attīstības programmā izvirzīto mērķu sasniegšanai un dažādu projektu izstrādāšanai, tā stiprinot pamatus vietējās sabiedrības līdzdalībai novada attīstības plānošanā.

Spēles rezultātā izstrādāto ideju apraksti būs pieejami Britu padomes un novada interneta vietnēs mēneša laikā pēc tās norises. Pasākumu vadīs sertificēta spēles vadītāja Vita Brakovska no biedrības "Zināšanu un inovācijas sabiedrība".

Komentāri 1

Valka