Talkas ideju atbalsta arī Valkas novada dome

Vislatvijas Lielā Talka ir jau labi iedibināts kopīgs pasākums. Talkas ideju atbalsta arī Valkas novada dome un aicina ikvienu, kuram rūp sakopta vide, 30.aprīlī no plkst.9.00 - 15.00 atbalstīt talkošanu un piedalīties Lielajā Talkā.

Protams, ka ikvienam ir iespēja talkot arī kādā citā, sev vēlamā laikā. Ja gadījumā kāds nevēlas piedalīties kopīgajā talkā, var talkot arī individuāli. Valkas novada dome rosina iedzīvotājus piedalīties savas apkārtnes sakopšanā, kas ir ne tikai vākt atkritumus, bet paveikt arī dažādus citus labus darbus - stādīt kokus, labiekārtot pagalmus, veidot puķu dobes, izgatavot putnu būrīšus, soliņus. Darīsim visu, lai varētu dzīvot skaisti, lai par to ir prieks pašiem un visiem pārējiem.

Valkas novadā par talkas norisi atbildīgais būs izpilddirektors Guntis Bašķis, bet pagastos - pārvaldnieki. Valkas pilsētā iecerēts sakopt Putraskalnu, Zāģezera apkārtni un dzelzceļa malu, Valkas pagastā lielākie talkas darbi plānoti Stoķu kapos, Vijciema pagastā paredzēts sakopt pagasta centra teritoriju un Celīškalnu, Ērģemes pagastā galvenie darbi būs, kopjot pamatskolas un Turnas tautas nama apkārtni, Zvārtavas pagastā vāks atkritumus un tīrīs ceļmalas.

Kārķu pagastā, kā jau ierasts, lielie talkas darbi notiks 29.aprīlī, kad Meža dienu ietvaros tiks stādīts, kopts un tīrīts. Uz pasākumu aicināts katrs, kurš vēlas labi pastrādāt un pēc tam - labi atpūsties. Šogad ir starptautiskais Meža gads.

Atsaucoties Valsts prezidenta aicinājumam Meža dienās darīt valsti krāšņāku ar koku stādījumiem, pilnveidot atpūtas vietas, radoši un pārdomāti izmantojot koku kā būvmateriālu, pie Kārķu skolas iecerēts stādīt ābeļdārzu, labiekārtot skolas apkārtni un veidot āra EKO klasi.

Šīs aktivitātes palīdzēs skolai iegūt EKO skolas statusu. Bez tam iecerētas daudzas citas aktivitātes - Ķires krasta un dižkoku sakopšana, ceļojošās izstādes „Atmiņas mežos un laukos" atklāšana, pēc darba un kopīgām pusdienām būs sacensības, atrakcijas un dažādi pārsteigumi, darbosies „Zaļā koka darbnīca" un tirdziņš. 2011.gada putns ir meža pūce. Tāpēc ne tikai gatavosim pūču būrus, bet ņemsim uz talku līdz pūcīti (adītu, tamborētu, zīmētu, izgatavotu no māla vai jebkāda cita materiāla), tādējādi kopīgi veidojot izstādi par pūcēm.

Lai talkošana norisinātos bez problēmām, izvēlēsimies talkai piemērotu apģērbu. Kājās vilksim gumijas zābakus vai citus slēgtus apavus, jo vācot atkritumus, var būt stikli vai kādi citi asi priekšmeti. Būsim uzmanīgi, ieraugot un savācot dažādus bīstamus atkritumus.

Ja talkā piedalās bērni, īpašu izmanību pievērsīsim tam, lai viņi strādātu piemērotā apģērbā un ar cimdiem rokās. Padarīsim tīrāku, skaistāku un zaļāku kādu vietu savā pašvaldībā! Tā kā darba roku nekad nav par daudz, nāksim paši un aicināsim līdzi savus kolēģus, draugus un bērnus!

Valka