Tiekas Valkas un Valgas amatpersonas

Pirmdien Valgas pilsētas valdes zālē notika kārtējā ikmēneša Valkas - Valgas sanāksme. Tajā piedalījās pārstāvji no Valkas domes un rajona pašvaldības, kā arī Valgas valdes un reģiona padomes amatpersonas.

Valkas - Valgas kopējā sekretariāta vadītāja Anita Tannenberga informē, ka sanāksmē notikusi līguma parakstīšana par sabiedrisko transportu, kā arī pārrunāti jautājumi, kas saistīti ar abu valstu pievienošanos Šengenas līgumam un robežu atvēršanu decembra nogalē. Tika apspriests arī pārrobežu sadarbības programmas atklāšanas pasākums Valgā.

Valka