Tūrisma uzņēmēju tikšanās Valkā

Ceturtdien, 10.martā plkst.13.00 Valkas novada domē (Valkā, Semināra ielā 9) uz kopīgu novada tūrisma uzņēmēju tikšanos tiek aicināti nakstmītņu un ēdināšanas pakalpojumu uzņēmumu īpašnieki, kā arī citu tūrisma pakalpojumu sniedzēji.

Tikšanās mērķis ir - veicināt Valkas novada tūrisma uzņēmēju savstarpējo sadarbību, iepazīstināt vienam otru ar sniegtajiem pakalpojumiem (katram uzņēmējam iepazīstināšanai plānotas ne vairāk kā 5 minūtes). Ja uzņēmuma prezentācijai nepieciešams projektors, lūdzu informējiet.

  Dienas kārtībā: 

  • Informācija par Valkas novadu (domes priekšsēdētājs Kārlis Albergs)
  • Biedrības „Vidzemes tūrisma asociācija" aktualitātes un darbība (biedrības valdes priekšsēdētājs Raitis Sijāts)
  • Uzņēmēju prezentācijas
  • Sadarbība ar Valgu un Valgas apriņķi
  • Diskusijas
  • Citi jautājumi

  Pieteikšanās un sīkāka informācija: 64725522; 26446602 (Valkas Tūrisma informācijas biroja vadītāja Liene Bērziņa); 26364249 (Valkas novada domes Attīstības un projektu daļas vadītājs Ernests Lībietis).

Valka