Uz Valkas un Valgas svētkiem – ar pasi

Lai šīs nedēļas nogalē nesabojātu svētku prieku, apmeklējot Valkas un Valgas kopīgo pilsētas svētku pasākumus, noteikti līdzi jāņem personas apliecinošais dokuments - pase. Īpaši uzmanīgiem jābūt bērniem, jo arī viņiem var pārbaudīt dokumentus.

 

Valsts robežsardzes Valmieras pārvaldes Valkas pilsētas Imigrācijas nodaļas priekšnieks Dzintars Stočka atgādina, ka, šķērsojot Latvijas - Igaunijas robežu, līdzi jābūt pasei. Viņš brīdina, ka pēdējā laikā sarosījušies arī igauņu robežsargi, kuri ar naudas sodu, sākot no 300 līdz 600 kronām (apmēram no 14 līdz 28 latiem) jau ir sodījuši vairākus latviešus, kuri Valgā ieradušies bez pases.

 

Daudzi pasākumi ir domāti arī bērniem, tāpēc patstāvīgi šķērsojot valsts robežu, papildus derīgam bērna ceļošanas dokumentam - pasei - līdzi jābūt vismaz viena vecāka vai aizbildņa notariāli apliecinātai piekrišanai bērna patstāvīgai izceļošanai no valsts, kā arī bērna dzimšanas apliecība vai tās notariāli apliecināta kopija, ja piekrišanu devuši abi vecāki vai viens no viņiem; bāriņtiesas vai pagasttiesas izdotās aizbildņa apliecības vai lēmuma par aizbildnības nodibināšanu notariāli apliecināta kopija, ja piekrišanu devis aizbildnis.

 

Dz. Stočka uzsver, ka iepriekš minētie dokumenti nav jāuzrāda Valkas pilsētā vai Valkas pagastā dzīvojošam bērnam, šķērsojot robežu Valkā, ja viņš ir iekļauts Valkas domes apstiprinātajā sarakstā.

 

"Valcēniešiem jāatgādina saviem viesiem, kas ierodas no citām vietām, līdzi paņemt pasi, jo tikai Valkas un Valgas pagasta iedzīvotājiem Valkā ir tiesības uzturēties bez šī dokumenta," uzsver Dz. Stočka.

Valka