Uzsākta ražošanas teritorijas "Līdumi" būvniecība

Ceturtdien, 20. maijā, ir uzsākti būvniecības darbi Valkas novada domes projekta “Ražošanas teritorijas izveide uzņēmējdarbības attīstībai Valkas novadā” īstenošanai (Nr. 3.3.1.0/20/I/016).

Projektā paredzēts izveidot ražošanas teritoriju Valkas novada Kārķu pagastā daļā no zemes gabala "Līdumi" (kadastra numurs 9466 005 0287), uzbūvēt jaunu ražošanas ēku (tipveida angārs, apbūves laukums līdz 500 m2) un ar to saistīto infrastruktūru.

Valka