Vācijas Sarkanā Krusta Delbrukas nodaļas vadītāja Valkā jūtas kā lielā ģimenē

Valkā ieradās Vācijas Sarkanā Krusta organizācijas Delbrukas nodaļas vadītāja Ulrika Fišbaha, lai saņemtu Latvijas Sarkanā Krusta augstāko apbalvojumu - Goda Krustu. Viņu pavadīja kolēģis Heincs Mergens.

Apbalvojumu piešķirt bija ierosinājusi Latvijas Sarkanā Krusta (LSK) Valkas komiteja, jo tai jau vairākus gadus ar Delbrukas nodaļu ir izveidojusies laba sadarbība, turklāt Valkas rajons lielu palīdzību no vāciešiem saņēmis tieši pēc U. Fišbahas iniciatīvas un uzņēmības. Goda Krustu U. Fišbahai pasniedza LSK prezidents Olafs Brūvers. Piedalīties svinīgajā ceremonijā bija ieradušies daudzi Sarkanā Krusta biedri no Valkas un tās apkārtnes.Tā kā pagājis jau gandrīz gads, kopš U. Fišbaha pēdējo reizi bija šeit, LSK Valkas komitejas izpilddirektore Gaļina Sokolova pastāstīja vācu viesiem par paveikto pēdējā laikā. "Esmu pateicīga vairākām rajona nodaļām, kuras ir propagandējušas mūsu mērķus un panākušas, ka organizācijā iestājas jauni biedri. Smiltenē nesen organizējām labdarības akciju, kurā piedalījās apmēram 200 cilvēku. Saziedotos 245 latus atdevām tiem cilvēkiem, kuri slimo ar vēzi. Esam novērojuši, ka pēdējā laikā cilvēki ziedo vairāk līdzekļu. Tas panākts ar pastiprinātu izskaidrošanas darbu. Cilvēki labprāt atvēl naudu labdarībai, ja zina, kādiem mērķiem to paredzēts izlietot," saka G. Sokolova.Viņa uzsvēra, ka nostiprināt organizācijas darbu izdevies ar vairāku ārzemju kolēģu un labdarībai paredzētu fondu palīdzību. "Divus gadus mūs finansēja starptautiskais fonds "Oak", atvēlot vairāk nekā 23 tūkstošus latu. Šis fonds mums sniegs palīdzību arī tagad, sākot ar otro pusgadu. Pērn mūsu projektus atbalstīja divi fondi. Valkas komitejai tagad ir divi sociālie darbinieki, psihologs, pedagoģe un radošo darbnīcu vadītāji. Ieguldītais darbs un līdzekļi ir atmaksājušies. Tagad ģimenes atbalsta centru dienā apmeklē vidēji 20 bērnu. Daudz mums palīdzējusi arī Vācijas Sarkanā Krusta Delbrukas nodaļa. Tās vadītāja Ulrika Fišbaha 10 gadu laikā divas vai trīs reizes gadā ir apmeklējusi Valku un interesējusies par mūsu vajadzībām. Viņa mums ir sagādājusi automašīnas. Kad Valkas slimnīcai bija grūtības ar transportu, viņa to sagādāja. Arī Valkas komiteja ir saņēmusi divas automašīnas. Es par to esmu ļoti pateicīga, jo bez transporta mēs būtu diezgan nevarīgi. Kopumā palīdzību no Vācijas Sarkanā Krusta pa šiem gadiem esam saņēmuši pusmiljona latu vērtībā. Liela vācu kolēģu piešķirtās summas daļa tika Valkas specializētā bērnudārza remontam. Vācu partneru palīdzība mums ļoti bija vajadzīga. Par tās sniegšanu esam ierosinājuši Ulrikai Fišbahai piešķirt augstāko organizācijas apbalvojumu," saka G. Sokolova.U. Fišbaha, saņemot Latvijas Sarkanā Krusta organizācijas Goda Krustu, atzina, ka jau 11. gadu viņa ar lielu prieku dodas uz Valku."Esmu te ieguvusi daudz draugu un jūtos kā lielā ģimenē. Arī šī nebūs pēdējā reize, kad braucu uz šejieni," apliecina U. Fišbaha.

Valka