Valcēnieši aizbrauc turpināt projektu

Grupa Valkas ģimnāzijas skolēnu un pedagogu ir devusies uz Lietuvu, lai ar sadarbības partneri - Visaginas vidusskolu "Gerosius vilties" - turpinātu darbu kopēja projekta īstenošanā.

"Gerosius vilties" - turpinātu darbu kopēja projekta īstenošanā.Ģimnāzijas pedagoģe Dace Langenfelde informē, ka skola jau no 2007. gada oktobra Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas ietvaros īsteno COMENIUS skolu partnerības projektu "Ūdens - dzīvības un enerģijas avots".Projekta dalībnieces ir Valkas ģimnāzija no Latvijas, Valgas krievu ģimnāzija no Igaunijas un minētā Lietuvas vidusskola.Visaginā koncertu sniegs Valkas ģimnāzijas kamerkoris un deju ansamblis "Vendīgs". Kopējo darbu projekta īstenošanā sadarbības partneri turpinās darba grupās.

Valka