Valcēnieši piedalās karā kritušo vācu karavīru mirstīgo atlieku meklēšanā

Aizvadītās nedēļas nogalē Valkas pagasta Zīlē kādā aizaugušā un mitrā meža pļavā Latvijā pazīstamā karā kritušo kareivju meklēšanas vienība “Leģenda” atrada 63 vācu karavīru mirstīgās atliekas. Rakšanas darbos piedalījās arī valcēnieši Viesturs Zariņš un Māris Zālītis.

V. Zariņš “Ziemeļlatvijai” stāsta, ka abi ar Māri seko līdzi vienības “Leģenda” aktivitātēm, bet šādos darbos piedalījušies pirmo reizi. Viņi ir apņēmušies nākamajās reizēs doties līdzi “Leģendai” uz Zvārtavas pagastu, Ērģemi un Omuļiem, jo vienības rīcībā ir informācija par iespējamiem kritušo karavīru apbedījumiem.

V. Zariņš atzīst, ka vācu armija savus kritušos apglabājusi ar cieņu, gan bez zārkiem, bet ietītus, arī pietiekamā dziļumā. Kapavietas bijušas sarindotas kārtīgās rindās. Pirms atrakšanas ar speciālu durkli tiek meklēti kapi. V. Zariņš skaidro, ka, durkli iedurot zemē, sākumā tas virzās smagi, bet, ja apakšā ir kaps, durklis viegli virzās dziļumā. Rakšana bijusi smaga, jo pļavā auguši koki, bijis jātiek galā ar lielām koku saknēm. Valcēniešiem izdevies atrast arī dažas kritušo kareivju personīgās lietas. Taču galvenais ir bijis atrast metāla žetonu ar numuru, pēc kura Vācijas arhīvos varēs identificēt kritušā kareivja personību. V. Zariņš atzīst, ka, spriežot pēc atrastajām mirstīgajām atliekām, daudzi kritušie zemē guldīti ar smagiem ievainojumiem – ar sadragātiem kauliem un galvaskausiem. Meklēšanas vienība “Leģenda” karavīru mirstīgās atlieka kādu laiku uzglabās savā noliktavā, jo, sazinoties ar Vācijas attiecīgām iestādēm, noskaidros, vai tuvinieki ir gatavi kritušā radinieka mirstīgās atliekas apglabāt paši savos ģimenes kapos vai arī tās būs jāgulda kopīgā kapā Latvijā.

Valka