Valcēnieši saņem Atzinības rakstu

19. oktobrī Rīgā, VEF Kultūras pilī, Valsts probācijas dienests ar gadskārtējo konferenci atzīmēja ceturto gadadienu, kopš dienesta izveidošanas.

Konferencē piedalījās dienesta darbinieki, viesi no Tieslietu ministrijas, Ieslodzījuma vietu pārvaldes un iestādes sadarbības partneri. "Šāgada konferences tēma bija "Mūsu pieredze rītdienai". Pieredzē dalījās daudzas teritoriālās struktūrvienības, akcentējot labāko visās dienesta darbības jomās: sadarbības veidošanā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldi, cietumiem, sociālās rehabilitācijas centriem, kā arī probācijas pro­grammu, uzraudzības, piespiedu darbu un izlīgumu īstenošanā," informē Valsts probācijas dienesta Valkas teritoriālās struktūrvienības vadītājs Guntis Albergs. Kā ik katru gadu, arī šogad pasākumā godināja arī labākos darbiniekus, kuriem dienesta vadītājs Aleksejs Dementjevs pasniedza Pateicības un Atzinības rakstus. Šogad šo darbinieku vidū bija arī Valkas teritoriālās struktūrvienības vadītāja vietnieces pienākumu izpildītāja Gita Simule un vecākais referents Ilvars Vītols. Viņi par priekšzīmīgu amata pienākumu pildīšanu un nozīmīgu ieguldījumu Latvijas probācijas dienesta attīstībā un stiprināšanā saņēma Atzinības rakstu.

Valka