Valcēniešiem dzīve sadārdzināsies 1

Jādomā, pirmais šoks par 1. aprīlī gaidāmo elektroenerģijas tarifu palielināšanos par 37,6 procentiem, ir norimis. Diemžēl dzīves sadārdzināšanās bums turpinās - no 1. jūnijā Valkā vairāk būs jāmaksā par ūdeni un kanalizāciju. Iedzīvotāji par šiem pakalpojumiem maksās vienu trešdaļu vairāk.

 

Turpmāk iedzīvotājiem par ūdeni un kanalizāciju būs jāmaksā tikpat, cik juridiskām personām. Pirmdien Valkas pilsētas domes deputāti apstiprināja jauno ūdensapgādes pakalpojumu tarifu iedzīvotājiem - 0,556 santīmi par kubikmetru līdzšinējā 41 santīma vietā. Lēmējvara apstiprināja arī kanalizācijas pakalpojumu tarifu iedzīvotājiem - 46 santīmi par kubikmetru līdzšinējo 32 santīmu vietā. Tikpat par šiem pakalpojumiem būs jāmaksā arī pašvaldības iestādēm un institūcijām, sabiedriskām organizācijām, firmām, komercsabiedrībām un citām juridiskām personām. Pašlaik spēkā esošie ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifi apstiprināti pirms trim gadiem - 2005. gada maijā.

 

 

Projekti ietekmē tarifu kāpumu Tarifu palielinājumu Valkas pilsētas domes izpilddirektors Valdis Rogainis skaidro ar nepārtraukto inflācijas līmeņa palielināšanos valstī, elektroenerģijas sadārdzināšanos un pakalpojumu sniegšanai vajadzīgo resursu sadārdzinājumu. Viens no iemesliem, kāpēc bija nepieciešams palielināt samaksu par ūdeni un kanalizāciju, ir arī domes īstenotie projekti ūdenssaimniecības sakārtošanai - Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projektu "Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos". V. Rogainis norāda, ka pilnībā ir izpildīti līgumā "Ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšana un rekonstrukcija Valkā" paredzētie būvdarbi un pērn decembrī pieņemti ekspluatācijā 1328 metri ūdensvada trases, ūdensvada mezgli atsevišķās trasēs un 433 metri kanalizācijas trases. Ir uzsākti darbi pie ES Kohēzijas fonda finansētā projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos" līguma "Dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtu izbūve Valkā" izpildes. "Iedzīvotājiem jāsaprot, ka par kvalitatīvāku pakalpojumu būs jāmaksā vairāk," uzsver domes izpilddirektors. Viņš norāda, ka līdz šim dome dotējusi Ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļu, jo tās ieņēmumi vairs nesedza saimniecības uzturēšanas un attīstības izdevumus.

 

 

Iztikt būs grūti Apvaicātie valcēnieši gaidāmo tarifu palielināšanos uztver kā neizbēgamu. Rūjienas ielas mikrorajonā dzīvojošā Līga Lāne šo ziņu uztvērusi mierīgi, jo tas jau bijis sagaidāms saistībā ar samaksas palielināšanos par elektrību. "Valkas televīzijā dzirdēju domes priekšsēdētājas Undas Ozoliņas teikto - ja gribam dzīvot komfortā, tad par to būs jāmaksā," norāda L. Lāne. Viņa tikai vēl neizprot, kur dzīvos tie cilvēki, kuri nespēs norēķināties par pakalpojumiem pēc nepārtrauktām cenu sadārdzināšanām. Ja par izdzīvošanu sāk jau domāt pilsētas vidusslānis, tad ko lai dara maznodrošinātais slānis - pensionāri un ģimenes ar bērniem?

Komentāri 1

Iedzīvotāja

Par visu jāmaksā,arī par tiem kas lieto ūden.,elektrību,dzīv.,un dzīvo uz maksātāju reiķinu,bet reiz jau pienāk gals-vienkārši vairs nav.Cik ilgi?Laikam nemaksāt nemaz,ja jau par 3000,0 neliek uz ielas tad pensionāram zem egles ar nekāda vaine,vai nav vienalga kur mirt.Par ielas un pagalma gaismu esiet aizmirsuši,un lielās kurtuves pieskaitīt.....

pirms 7 gadiem, 2013.11.20 18:53

Valka