Valgā notiek īpašas programmas atklāšanas pasākums

Šodien Valgas kultūras un interešu centrā notiek Igaunijas - Latvijas programmas 2007. - 2013. atklāšanas pasākums. "Šī programma atbalsta pārrobežu sadarbību un līdz ar to veicinās vēl labāku partnerattiecību veidošanos starp Latviju un Igauniju.

Programmu finansē Igaunijas Republikas un Latvijas Republikas Eiropas Reģionālā attīstības fonda," informē Valkas pilsētas domes preses sekretāre Inguna Medne. Šī programma nodrošinās iespēju gan publiskā, gan privātā sektora organizācijām vērsties pēc atbalsta dažādiem projektiem, kas attiecas uz pārrobežu sadarbību. Atklāšanas pasākumā klātesošos iepazīstinās ar programmu un ikvienam interesentam būs iespēja atrast potenciālos partnerus saviem projektiem.Atklāšana sākas ar Valkas pilsētas domes priekšsēdētājas Unda Ozoliņas, Valgas pilsētas mēra Ivara Unta, kā arī Eiropas komisijas pārstāvju uzrunām.Pasākuma noslēgums plānots kā kontaktu dibināšanai un partneru meklēšanai dažādās sfērās - infrastruktūra, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, publiskie pakalpojumi, dabas aizsardzība, uzņēmējdarbība, tūrisms, izglītība, tradicionālā amatniecība, aktīva vietējā sabiedrība, sports un jauniešu aktivitātes.

Valka