Valkā apbalvos ar Atzinības rakstu

Valkas dome ir pieņēmusi lēmumu, kuri cilvēki apbalvojami ar Valkas pilsētas domes Atzinības rakstu un kas izvirzāms apbalvošanai ar Valkas rajona padomes Atzinības rakstu.

"Izskatot un izvērtējot saņemtos iesniegumus par kandidātu izvirzīšanu apbalvošanai ar Valkas rajona padomes Atzinības rakstu, dome nolēma lūgt Valkas rajona padomi apbalvot Antru Krili - dzejnieces Velgas Kriles māsu - par dzejnieces V. Kriles kultūras mantojuma izveidošanu un saglabāšanu," "Ziemeļlatviju" informē domes sekretāre Ilva Asejeva.Savukārt ar Valkas pilsētas domes Atzinības rakstu deputāti vienprātīgi nolēma apbalvot Ingrīdu Vīlisteri - Valkas pilsētas speciālās pirmsskolas izglītības iestādes "Pumpuriņš" skolotāju - par radošu un apzinīgu darbu ar bērniem;Liesmu Freibergu - J.Cimzes Valkas mūzikas skolas skolotāju - par ieguldījumu bērnu un jauniešu muzikālajā audzināšanā un aktīvu piedalīšanos Valkas pilsētas mūzikas kultūras norisēs;Valgas (Igaunijas Republika) mūzikas skolas kolektīvu - par aktīvu un radošu sadarbību Valgas un Valkas skolu jaunatnes muzikālajā audzināšanā;Andri Veldri - SIA "Parks KM" automehāniķi - par ilggadīgu, nesavtīgu darbu un atsaucību klientu apkalpošanā Valkas pilsētā,Gunitu Gindru - Valkas ģimnāzijas direktores vietnieci mācību darbā - par ieguldījumu, izstrādājot zinātniski pētnieciskā darba sistēmu Valkas ģimnāzijā;Koru Bogdanovu - Valkas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes "Pasaciņa" pirmsskolas skolotājas palīdzi - par ilggadīgu, godprātīgu un radošu darbu bērnu audzināšanā;Latvijas Krājbankas Vidzemes reģiona Valmieras filiāles Valkas klientu apkalpošanas centra kolektīvu un vadītāju Ināru Lazdiņu - par apzinīgu un atsaucīgu darbu klientu apkalpošanā Valkas pilsētā;Tamāru Elziņu - Valkas pamatskolas skolotāju - par godprātīgu, radošu darbu audzināšanas un mācību procesā;Jāni Galgānu - Kohēzijas fonda projekta vadītāju - par veikumu pilsētas komunālās saimniecības sakārtošanā un vadīšanā,Dainu Emīliju Krastiņu - Valkas pilsētas iedzīvotāju, par labdarības veicināšanu Valkas pilsētā.Apbalvojumus pasniegs valsts Neatkarības gadadienas svinībās 17. novembrī Valkas kultūras namā.

Valka