Valkā: Attīrīšanas stacijai – spāru svētki

Valkā turpinās celtniecības darbi ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta "Dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtu izbūve Valkā" ietvaros.

 

Visi dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijas būvniecības darbi notiek gana ātros tempos un labā kvalitātē. Ar šīs atdzelžošanas stacijas izveidi ūdeni attīrīs no pārāk lielā dzelzs sastāva, kas līdz šim nekad nav darīts. Darbu pabeigšanas termiņš ir nākamā gada sākums.

 

"Pašlaik ir izbūvēti abi attīrītā dzeramā ūdens uzglabāšanas rezervuāri ar tilpumu 350 kubikmetru katrs, izbūvēta dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtu stacijas ēkas apakšzemes daļa un samontētas ēkas virszemes konstrukcijas," informē domes ūdenssaimniecības attīstības projekta vadītājs Jānis Galgāns.

 

 

Ir izveidota arī novērošanas urbumu sistēma ūdensgūtnes rajonam Tālavas ielā 67. Pašlaik notiek darbi arī pie apakšzemes inženierkomunikāciju izbūves.

Valka