Valkā budžets izvērtēts ar domu sekmēt attīstību

Valkā ir beigusies visu izglītības iestāžu budžeta pieprasījumu izvērtēšana. Pilsētas domes Izglītības nodaļas vadītāja Līga Veinberga informē, ka ir rūpīgi izskatītas visu mācību iestāžu vēlmes, bet pagaidām par konkrētām piešķirtajām summām nevar runāt, jo tās nav apstiprinātas domes sēdē.

"Iespējamas vēl dažas korekcijas, lai tiešām līdzekļi būtu lietderīgi izmantoti bērnu ērtībām un vajadzībām, tomēr varam būt apmierināti, jo nauda ir sadalīta tā, lai turpinātos izglītības attīstība. Visas vajadzības esam pārrunājuši ar katras skolas un pirmsskolas mācību iestādes vadību, piefiksējuši katra vēlmes, un jāteic, ka visi ieteikumi bija pamatīgi pārdomāti. Pilnīgi visas vēlmes mēs uzreiz nevarēsim īstenot, jo jārēķinās ar budžeta iespējām, taču prioritātes katrai mācību iestādei ir noteiktas un tās finansējumu dabūs. Eiropas struktūrfondu piešķirtajiem līdzekļiem ir paredzēts līdzfinansējums, jo visu iesākto projektu darbība turpināsies. Piemēram, pirmsskolas mācību iestādei "Pasaciņa" turpināsies grupu telpu kapitālie remonti, iespēju robežās arī mēbeļu nomaiņa.Arī Valkas ģimnāzijā, kā jau tas tika solīts, 10. klasēs turpināsies konkurss par sekmīgākajiem skolēniem. Konkursa vērtējums būs zināms janvārī un paši sekmīgākie desmitklasnieki saņems portatīvos datorus. Lai saņemtu datoru, nedrīkstēs būt arī neattaisnotu stundu kavējumu. Vēl viens jaunums ir tāds, ka nākamajā gadā ģimnāzijas un pamatskolas 9. klašu vissekmīgākajiem skolēniem dome piešķirs ikmēneša stipendiju 10 latus. Tā esam nolēmuši, lai stimulētu vidusposma skolēnus mācīties un lai viņi savam darbam gūtu motivāciju. Kā zināms, 7., 8. un 9. klašu skolēniem motivācija mācīties nav īpaši augstā līmenī, varbūt šāds pretimnākošs solis palīdzēs to radīt. Piecas stipendijas atvēlētas pamatskolai, bet četras - ģimnāzijai. Tās minētajās klasēs ģimnāzijā saņems četri vissekmīgākie, bet pamatskolā - pieci vislabākie audzēkņi. Mūzikas skolai līdzekļi atvēlēti nojumes būvei, turpināsies darbs, lai varētu uzsākt mākslas skolai piebūves celtniecību. Savukārt ģimnāzijai paredzēti līdzekļi jumta remontam. Kopumā piešķirtās naudas izglītībai ir vairāk nekā pērn, jo jāievēro inflācijas kāpums un jārīkojas tā, lai neapstātos izglītības attīstība," saka L. Veinberga.

Valka