Valkā: Ērti lasītājiem un bibliotekāriem

Kopš 2007. gada Valkas pilsētas bibliotēka grāmatas saņem un izsniedz automatizēti. Tas ievērojami atvieglojis bibliotekāru darbu, arī klienti apmierināti, jo vajadzīgo literatūru var atrast un saņemt pāris minūtēs.

 

Iestādes galvenā bibliogrāfe un informatīvās sistēmas administratore Irina Grīslīte stāsta, ka viss notiek tāpat kā veikalā. "Grāmatām ir svītrkods. Skaneris to nolasa un ekrānā mirklī parādās visa informācija par attiecīgo darbu.

 

 

Tikpat ātri mēs varam uzzināt, pie kā grāmata atrodas, vai lasītājs nav parādnieks un visu pārējo nepieciešamo informāciju. Vajadzības gadījumā ar lasītāju varam sazināties ļoti ātri, jo ir fiksēta arī viņa adrese. Agrāk šis darbs bija lēnāks. Grāmatas meklējām katalogā, reģistrējām, to nosaukumus ierakstot formulāra žurnālā. Tas viss prasīja laiku," stāsta I. Grīslīte.

 

Viņa parāda, cik ātri var atrast kādu grāmatu, par kuru apmeklētājs interesējas. "Nereti cilvēki neatceras autoru, bet grāmatas nosaukumu atminas tikai daļēji. Mums ar to pietiek. Lūk, ierakstām tikai vienu vārdu no grāmatas nosaukuma un parādās visa informācija par meklēto izdevumu. Elektroniski ir iespējams iegūt arī anotāciju, lai uzzinātu, par ko attiecīgajā grāmatā rakstīts," skaidro I. Grīslīte.

 

Viņa piebilst, ka pašlaik automatizēta grāmatu izsniegšana un saņemšana ir arī Trikātas bibliotēkai. Drīz Valkas bibliotēkas katalogam tiesības pieslēgties būs arī pagastu bibliotēkām. "Lauku bibliotēku darbinieki šim darbam ir sagatavoti, tas vairs ir tikai laika jautājums," apliecina I. Grīslīte.

 

Tagad lasītāji ar bibliotēkā iegūstamām grāmatām var iepazīties, pētot katalogu internetā savās mājās. "To mēs nodrošinām ar mūsu iestādes mājas lapu www.vpb.valka.lv. Lasītājs var arī pasūtīt grāmatu, elektroniski paziņojot, kurā dienā pēc tās ieradīsies," stāsta I. Grīslīte.

 

Bibliotēka reģistrē un saglabā informāciju arī par rajona laikrakstā "Ziemeļlatvija" publicētajiem rakstiem. "To darām tāpat kā veidojot kartotēku. Ierakstām publicētā materiāla autora vārdu, raksta nosaukumu un īsu saturu, kā arī avīzes numuru, kurā tas publicēts.

 

Pašlaik strādājam, lai nākotnē, iepazīstoties ar šo informāciju, lasītājs tūlīt varētu pieslēgties "Ziemeļlatvijas" portālam un tajā atrast attiecīgo rakstu," stāsta I. Grīslīte.

 

Lasītāji ieviesto automatizāciju vērtē atzinīgi. Valcēniete Zinaida Veise: "Mani iepriecina bibliotēkas piedāvātās iespējas. Neejot uz bibliotēku, var ātri izpētīt katalogu. Turklāt domāju, ka pastāvīgi pētot bibliotēkas mājas lapu, cilvēks attīsta savu erudīciju," saka Z. Veise.

Valka