Valkā ieradīsies augsta līmeņa delegācija

Piektdien, 29. aprīlī pulksten 11 Valkas novada domē viesosies Igaunijas Valsts kancelejas delegācija, kuras sastāvā ir astoņas amatpersonas.

Kā "Ziemeļlatvijai" pastāstīja Valkas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Gunta Smane, šī vizīte notiek saistībā ar pārrobežu sadarbības projektu.

Valkā ieradīsies Valsts kancelejas Stratēģijas daļas direktors Keits Kasemets, viņa vietnieks Marts Loite, padomnieki Heleri Reinsalu, Henrijs Kattago, Katrina Hovelsone, Keita Partsa un Monika Šeimane

. Delegācijas sastāvā ir arī Iekšlietu ministrijas Reģionālās attīstības departamenta Eiropas teritoriālās sadarbības biroja padomniece Kadri Juškina un Mēlis Ojasso no Igaunijas vēstniecības Rīgā. Kopā ar Igaunijas valdības delegāciju Valkā ieradīsies mums labi zināmie sadarbības partneri Valgas apriņķa vecākais Margus Lepiks un ārējo sakaru speciālists Rainers Kūtma.

Paredzēts, ka Valkas novada domes priekšsēdētājs Kārlis Albergs viesus iepazīstinās ar novadu, izvērsīsies dialogs par starptautiskās sadarbības aspektiem. Vēl ieplānots, ka Igaunijas delegācija apskatīs Valkas mākslas skolu, kurā mācās arī Valgā dzīvojošie bērni.

Valka