Valka iesniegs investīciju projektu pieteikumus

Pirmdien Valkas pilsētas domes sēdē deputāti nolēma sagatavot un iesniegt investīciju projektu pieteikumu mērķdotāciju saņemšanai no nākamā gada valsts budžeta finanšu līdzekļiem pašvaldību investīcijām infrastruktūras sakārtošanai un attīstībai un uzsākto darbu turpināšanai.

Dome pieteikumus iesniegs par šādiem projektiem: Valkas pilsētas kultūras nama renovācija un restaurācija; Latvijas Universitātes Valkas Starptautiskā studiju centra izveide un Informācijas centra izveide Valkas ģimnāzijā. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem mērķdotācijas piešķirs tikai 2006. un 2007. gadā uzsākto pašvaldību investīciju projektu aktivitāšu pabeigšanai, kuru īstenošanai ir piešķirta nepilna apmēra mērķdotācija.

Valka