Valkā ievēl vēlēšanu organizētājus 3

Jūnijā ievēlētajai domei nevajadzētu sākt ar galvu ciršanuNo 46 to pašvaldību deputātiem, kuri izteikuši vēlēšanos piedalīties Valkas novada veidošanā, uz vēlēšanu komisijas vēlēšanām vakar bija ieradušies 28. Ar to ir gana, lai vēlēšanas uzskatītu par notikušām.

 

Centrālās vēlēšanu komisijas vēstule noteica, ka vēlēšanām jānotiek līdz janvāra beigām un deputātu pilnsapulce jāsasauc Valkas pilsētas domes priekšsēdētājai Undai Ozoliņai.

Valkas domes, Kārķu, Ērģemes, Valkas, Vijciema un Zvārtavas pagasta padomes deputāti vienprātīgi nolēma, ka rīkojamas aizklātas vēlēšanas. Tas nozīmē, ka balsošana notiek ar vienota saraksta palīdzību, nevis vārdiski atklāti balsojot par katru kandidātu.

No 15 piedāvātajiem kandidātiem bija jāizvēlas septiņi, bet nevēlamie astoņi katram jāizsvītro. Par novada vēlēšanu komisijas locekļiem kļuva Ilva Asejeva, Guntis Freibergs, Ramona Lapiņa, Līga Metuzāle, Vladislavs Pormeisters, Dzintra Skrūzmane un Mareks Smans.

Valkas domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Dagnija Ūdre deputātiem atgādināja, kāda izskatās novada domes 1997. gada nogalē izplānotā un Reģionālās attīstības ministrijā iesniegtā pašvaldības struktūra.

 

 "Tā mēs domājām 2007. gada beigās, taču ministrijā atzina, ka šajā projektā ļauts izdarīt dažādus grozījumus vai korekcijas, vadoties no tā brīža situācijas," skaidro D. Ūdre. Viņa uzskata, ka projekts nav akmenī iekalts un, visticamāk, izmaiņas būs.

Visvairāk jautājumu radās Kārķu pašvaldības vadītājam Aivaram Cekulam. Viņš uzskata, ka jāvienojas par principiem, lai visi runātu vienā valodā. Piemēram, ja sākotnēji bija nolemts, ka katrā pagastā bāriņtiesas vadītājs drīkstēs veikt arī citus nelielus juridiskus pakalpojumus viņa pārzinātajā teritorijā.

 

 "Cerējām, ka iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu skaits nemazināsies. Jaunajā Tieslietu ministrijas izstrādātajā projektā bāriņtiesas vadītājam nav paredzēta notariālā funkcija," norūpējies A. Cekuls. Ja oficiāli šim speciālistam Kārķos ir divas dienas iedzīvotāju pieņemšanai, tad faktiski neviens neievēro viņa darba laiku un nāk katru dienu, jo pieprasījums pēc sīkajiem notariālajiem pakalpojumiem ir ļoti liels, turklāt lauku iedzīvotājiem tie ir būtiski.

 

Jaunais projekts paredz, ka šo darbu varēs veikt tikai bāriņtiesas priekšsēdētājs un viņš ar vienīgo spiedogu atradīsies Valkā. U. Ozoliņa spriež, ka Valkas novadam būs vairāk problēmu nekā citiem, jo tas būs plašā teritorijā, turklāt nav blīvi apdzīvots.

Savukārt Valkas domes deputāts Kārlis Albergs uzskata, ka šī reforma ir gluži kā 1990. gadā notikusī, ar mazu vadības cepuri, taču noteikti saglabājot izpildes struktūru katrā pagastā un pilsētā. Pagastu vadītāji ir noraizējušies, ka šī reforma notiek ekonomiskās krīzes situācijā, tāpēc neko priecīgu nesola.

 

A. Cekuls uzskata, ka jaunievēlētajai domei nevajadzētu sākt ar galvu ciršanu un lielos vilcienos viss jāatstāj, kā bija līdz šim. Protams, pašlaik jautājumu ir vairāk nekā atbilžu, taču laiks visu noliks savās vietās.

Komentāri 3

Versija

Leksim bedrē, leksim bedrē;
Redzēs, kas mūs ārā vilks!

pirms 12 gadiem, 2009.01.30 11:40

XXL

Kāda vaina bija iepriekšējajai vēlēšanu komisijai ka bija jauna jāvēl?

pirms 12 gadiem, 2009.02.02 14:57

Valka