Valkā izsludina kultūras projektu finansēšanas konkursu

Valkas novada dome  izsludina kultūras projektu finansēšanas konkursu. Tā mērķis ir – aktivizēt  sabiedrību, iesaistīties Valkas novadam nozīmīgu, sabiedrībai pieejamu kultūras projektu (pasākumu) īstenošanā. Projekta pieteikumi  jāiesniedz līdz 2013.gada 8.maijam.

Konkurss paredz piešķirt finansējumu sabiedriskām organizācijām, privātpersonām un apvienībām, kā arī Uzņēmu reģistrā reģistrētām biedrībām, kas darbojas Valkas novada pašvaldības teritorijā, un kuru darbība saistīta ar kultūras un kultūrizglītības jomu.

Projektu pieteikumi jāiesniedz Valkas novada domē  vai jānosūta pa pastu – Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV – 4701, ar norādi „Kultūras projektu konkursam”  un elektroniski uz e-pasta adresi [email protected]. Pretendents konkursam var iesniegt ne vairāk kā 3 projektu pieteikumus. Iesniegtos projektus izvērtēs Valkas novada domes Izglītības, kultūras un sporta komiteja.

Viena pieteiktā projekta maksimālais finansējums no Valkas novada domes ir LVL 250,-. Informāciju par konkursu sniedz Valkas novada domes kultūras darba organizatore Līga Lāne, tel.64707476. Valkas novada domes kultūras projektu finansēšanas konkursa NOLIKUMS atrodams novada mājas lapā.

Valka