Valkā lemj par vides sakārtošanu

Lai šogad novadā veiktu ar vides sakārtošanu saistītas aktivitātes, kuras finansējamas no dabas resursu nodokļa ieņēmumiem, novada domes sēdē deputāti lēma par dabas resursu nodokļa izlietošanu.

Plānots, ka tie varētu sasniegt 20 tūkstošus latu. Novada domes izpilddirektors Guntis Bašķis informē, iepriekšminēto nodokli izlietos daudzgadīgo stādījumu atjaunošanai, puķu stādu iegādei, izdevumu apmaksai dūņu izvešanai un atkritumu savākšanai no Zāģezera un tā apkārtnes, Valkas pamatskolas pagalma sakārtošanai, pilsētas kapsētu un Pedeles upes krasta labiekārtošanai.

Valka