Valkā noslēgušies motivācijas kursi

Vakar svinīgos apstākļos Latvijas - Igaunijas institūta telpās 20 cilvēki saņēma apliecību par motivācijas kursu pabeigšanu projekta "Pirmspensijas vecuma cilvēku integrācija darba tirgū".

Institūta direktore Laila Ontensone informē, ka mācības pirmspensijas vecuma cilvēkiem ilga 104 mācību stundas un sākās oktobrī. "Tas bija viens no lielākajiem mācību pasākumiem pēdējā laikā. Mūsu veiktā aptauja liecina, ka kursu absolventi ir ļoti apmierināti ar iegūtajām zināšanām. Noslēguma pasākumu apvienojām ar Ziemassvētku gaidīšanas svinībām. Kursu beidzēji dalījās iespaidos par nodarbībām, un es domāju, ka vairāki atradīs savu vietu darba tirgū," saka L. Ontensone.

Valka