Valkā notiks Sociālo lietu komitejas sēde

Rīt, 7.novembrī, pulksten 13.00 notiks kārtējā Valkas novada domes Sociālo lietu komitejas sēde, informē Valkas novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Gundega Veinberga.


Darba kārtībā iekļauti sekojoši jautājumi

1. Saistošo noteikumu „Par aizgādņa pabalstu” apstiprināšana. Ziņo: NATĀLIJA DUBROVSKA – Sociālā dienesta vadītāja Uzaicināts: KĀRLIS BRIEDIS – Bāriņtiesas priekšsēdētājs 

2.  U.K. iesnieguma izskatīšana. Ziņo: NATĀLIJA DUBROVSKA – Sociālā dienesta vadītāja

 3. Informācija par iespējām nākamā gadā pieņemt jaunus Saistošos noteikumus par palīdzību ģimenēm ar bērniem (daudzbērnu, aizbildņiem un adoptētiem), kuri neatbilst trūcīgas ģimenes statusam. Ziņo: NATĀLIJA DUBROVSKA – Sociālā dienesta vadītāja 

4.    Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.
 


Valka