Valkā palielinājas zupas ēdāju skaits

Valkas pilsētas domes Sociālā dienesta zupas virtuves pakalpojumus šobrīd izmanto 18 personas, no kurām 12 dzīvo sociālās aprūpes namā.

 

Sociālā dienesta darbinieki novērojuši, ka, iestājoties aukstākam laikam, pieaug arī karstā viruma gribētāju skaits. Zupas virtuve strādā katru darba dienu vienu stundu - no pulksten 13.00 līdz 14.00. Lai izmantotu labdarības virtuves pakalpojums, vispirms jāierodas Sociālajā dienestā un jāuzraksta iesniegums.

 

Sociālais dienests vienu reizi nedēļā zupu ar transportu piegādā mājas aprūpē esošajiem sirmgalvjiem, galvenokārt tiem, kuri ir gulošie un invalīdiem. Sociālā dienesta vadītāja Natālija Dubrovska norāda, ka zupu piegādā pieciem sešiem valcēniešiem.

 

Tāpat sācies periods, kad pilsētas nakts patversmes durvis tiek virinātas biežāk. Šobrīd patversmē uzturas divi vīrieši un viena sieviete.

Valka