Valkā - par putniem un portretiem

Tirdzniecības centrā "Elvi" turpinās tradīcija ierīkot nelielas izstādītes. Šoreiz tur apskatāmi Valkas mākslas skolas 4. un 5. kursa audzēkņu darbi.

"Viens no audzēkņu uzdevumiem saistās ar akvareļglezniecības apgūšanu. Tas izpaužas Austrālijas putnu studijās," skaidro direktores vietniece Daiga Soloveiko. Savukārt 5. kursa audzēkņi rāda savas iemaņas un prasmes portretu un figurālajā glezniecībā.Audzēkņi ir studējuši lielmeistaru darbus un nu demonstrē iemācītos tehniskos paņēmienus. Pedagogi atzīst, ka eksponētie darbi uzgleznoti spilgti, labā profesionālā līmenī un no tiem dveš liels iekšējais spēks.Tirdzniecības centra "Elvi" vadītājs saimnieciskajos jautājumos Gundars Avotiņš novērojis, ka daudzi apmeklētāji vispirms aplūko bildes un tikai pēc tam dodas pirkuma meklējumos.

Valka