Valkā pārtaisa stāvlaukumu, lai izskatās labāk

Valkā, pie veikala "Top", celtnieki rosās kā skudras. Pēc jau uzklātā bruģa noņemšanas, tas glīti sakrāmēts grēdās, un gaida savu kārtu. Pašlaik celtnieki līdzina laukumu, lai līdz 18. novembrim pagūtu pabeigt projektā paredzētos darbus.

 

"Ziemeļlatvija" jau rakstīja, ka valcēniešus izbrīnīja redzētais - brīdī, kad stāvlaukums jau gandrīz bija pabeigts, tā būvnieki noņēma jau izlikto bruģi.

 

Pasūtītāji komentārus nesniedzToreiz sazinoties ar firmas "Madara'89" Saimniecības daļas vadītāju Andri Riekstu, viņš nepaskaidroja bruģa noņemšanas iemeslus, vien piebilda, ka stāvlaukuma būvnieki - firma "Ceļinieks 01" no Cēsīm - apņēmušies objektu nodot līdz valsts svētkiem - 18. novembrim.

 

 Komentārus, vai vaina varētu būt tā, ka, iespējams, nav bijis pareizs projekts, tāpēc bruģis uzlikts nepareizā slīpumā, viņš nesniedza. Vien piebilda, ka stāvlaukuma īpašnieki domā par tā labiekārtošanu, kā tas ir arī paredzēts projektā.

 

Projekta risinājums neatbilda vēlmēm Lai paskaidrotu, kāpēc bija jānoņem bruģis, un likvidētu aizdomas par nekvalitatīvu darbu, šonedēļ redakcijā ieradās firmas "Ceļinieks 01" pārstāvji - valdes loceklis Andis Ērglis un projekta vadītājs Guntis Paulsons. Abi firmas pārstāvji noliedz jebkādas baumas par to, ka laukums jāpārbūvē, jo kļūdījušies būvnieki.

"Bruģi noņēmām tāpēc, ka projekta risinājums neatbilda pasūtītāja priekšstatam par to, kādu produktu viņš vēlas saņemt, kaut pēc būvniecības normām un projekta viss bija pareizi," skaidro A. Ērglis.

Projekta vadītājs G. Paulsons, uzsākot stāvlaukuma būvniecību, brīdinājis, ka projekts būs "salauzīts", un uzdevis jautājumu darbu pasūtītājam - vai to īstenot, kā tas paredzēts projektā, vai arī kaut ko mainīt?

 

Atbilde bijusi, ka darbi jāveic, kā paredzēts projektā. Redzot dabā topošo stāvlaukumu, arī pasūtītājs saprata, ka nebūs īsti labi, un piekrita, ka projektu dažās vietās pārprojektēs. Noslēdzot papildu vienošanos, būvnieki jau uzlikto bruģi noņēma un turpināja darbu pie jau pārprojektētā projekta.

"Cilvēki nekad nevērtē pasūtītāju, bet vērtē būvnieku, jo to darbs ir redzams," piebilst A. Ērglis. Praksē viņiem vairākkārt bijuši gadījumi, ka īstenotais projekts dabā izskatās pavisam citādāk, nekā tas iztēlots uz papīra. Būvnieki tikai izpilda pasūtītāja projektu. "Ja pirms darba uzsākšanas sāktos diskusijas par projektu, tad neviens būvnieks savā mūžā neko nevarētu uzbūvēt," uzskata A. Ērglis.

Firmai "Ceļinieks 01" ir pieredze lielu projektu īstenošanā. Viens no pēdējā laika lielākajiem un redzamākajiem darbiem ir ielu pārbūve Valmierā.

Valka