Valkā pašvaldībā izveido jaunu komiteju

25. jūlija Valkas novada domes sēdē deputāti apstiprināja jaunizveidotās Attīstības lietu komitejas sastāvu. Par tās izveidošanu jau pirmajā jaunā sasaukuma deputātu sēdē ierosinājumu izteica jaunievēlētais novada domes priekšsēdis Vents Armands Krauklis.


Veicot grozījumus novada domes nolikumā, šo priekšlikumu deputāti atbalstīja.

Pirms tam novada domē deputāti strādāja un arī turpmāk darbosies sekojošās komitejās: Izglītības, kultūras un sporta komitejā, Finanšu komitejā, Saimniecisko lietu komitejā un Sociālo lietu komitejā.


V. A. Krauklis skaidro, ka Attīstības lietu komitejas sēdes, iespējams, varētu nenotikt katru mēnesi, bet tad, kad būs nepieciešams izlemt kādu svarīgu jautājumu. Raksturojot šīs komitejas darbu, domes priekšsēdis to salīdzina ar sava vieda prāta “vētrām” pirms konceptuāli svarīgu lēmumu pieņemšanas. Visticamāk, pirmā tās sēde notiks tikai septembrī. Komitejā darbosies deputāti no visiem pārstāvētajiem sarakstiem: V. A. Krauklis, Unda Ozoliņa, Agris Simulis, Viesturs Zariņš, Aivars Ikšelis, Ernests Lībietis un Aivars Sjademe.


Savukārt viena no svarīgākajām komitejām – Finanšu – strādās sekojošā sastāvā: V. A. Krauklis, A. Simulis, Ivars Noviks, V. Zariņš, Mārtiņš Kreilis, A. Sjademe, A. Ikšelis un U. Ozoliņa.


Izglītības, kultūras un sporta komitejā ievēlēti šādi deputāti: U. Ozoliņa, V. A. Krauklis, A. Ikšelis, Vita Bērziņa, Valdis Šaicāns, Maruta Stabulniece un Sandra Pilskalne.

Savukārt Saimniecisko lietu komitejā lēmumus pieņems: A. Simulis, V. A. Krauklis, I. Noviks, M. Kreilis, Andis Sula, Aivars Gailis un V. Šaicāns.


Sociālo lietu komitejā darbosies: V. Zariņš, V. A. Krauklis, A. Sula, V. Bērziņa, E. Lībietis, S. Pilskalne un A. Gailis.     

Valka