Valkā rekonstruēs Rīgas – Zemgales ielas krustojumu

Ir noslēgusies iepirkuma procedūra transporta kustības optimizācijas projekta izstrādei Rīgas - Zemgales ielu krustojuma rekonstrukcijai.

Līgums ar SIA "Ceļu komforts" no Valmieras par iepriekšminēto projektēšanas darbu veikšanu tiks noslēgts nākamajā nedēļā, kad arī tiks uzsākta projekta izstrāde. Darbu pabeigšanas termiņš ir 1. maijs un tā līgumcena - 8475 lati (bez PVN). Valkas domes izpilddirektors Valdis Rogainis uzskata, ka Rīgas - Zemgales krustojuma tehniskais projekts būs jāskata kontekstā ar jauno, iespējamo tranzītceļa projekta īstenošanu, jo tas ietilpst tranzīta transporta kustības optimizācijā pilsētā.

Valka