Valkā rīkos sakopšanas talku

Valkas pilsētas domē nolemts, ka lielā pilsētas sakopšanas talka notiks sestdien, 26. aprīlī.

Domes Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītāja Ruta Nuķe informē, ka pašlaik notiek informācijas apkopošana par iespējamiem sakopšanas objektiem, kuriem nepieciešama cilvēku roku palīdzība. Šomēnes pilsētas tīrīšanas darbos strādā astoņi bezdarbnieki. R. Nuķe atzīst, ka tas pagaidām esot pietiekami. Bezdarbnieki teritorijās, kuras nekopj sētnieki, vāc pērnās lapas un savāc atkritumus. Jau ilgāku laiku pilsētā bezdarbnieki vāc ceļmalās un grāvjos samestos atkritumus. Jau sakopta ceļmala līdz bijušajam Rūjienas ielas muitas kontroles punktam un Zāģezera pludmale

Valka