Valkā sāk veidot EKO punktus

Diemžēl pēkšņais kailsals uz laiku ir apstādinājis astoņu EKO punktu ierīkošanu Valkā. Sadzīves atkritumu savākšanas laukumu labiekārtošanu veic vietējās firmas "Valkas meliorācija" un "Valkas būvnieks", kuras uzvarēja domes rīkotajā konkursā.

Valkas pilsētas domes izpilddirektors Valdis Rogainis informē, ka paredzētos darbus finansē Eiropas Savienības fondi kopā ar pilsētas domi. Plānots, ka šiem laukumiem uzbūvēs piebraucamos ceļus, tie būs norobežoti ar dekoratīvu koka sētu, bet pēc tam iestādīs ātraudzīgus krūmaugus. Līdzšinējie neestētiskie ķieģeļu mūri jau ir nojaukti. Eko punkti būs Poruka, Stendera ielā. Trīs punktus iekārtos Ausekļa un Rūjienas ielas rajonā, kā arī pilsētas centrā.

Valka